Journal Club

'Hücre Dışı Matristen Kopan Kanserli Hücreleri' Sunumu

Başlangıç Tarihi 02 Mayıs 2018 17:30
Bitiş Tarihi 02 Mayıs 2018 19:00
Yer FEB D101
Etkinlik Türü Sunum
Katılım Türü Herkese Açık

 Hücre dışı matristen kopan kanserli hücreler ölüm mekanizmalarını engellemek için farklı yolakları aktive edebilir. Bu sebeple araştırmacılar tam olarak keşfedilmemiş mekanizmaların izinden gitmek zorundadır. İTÜ Journal Club'ın bu haftaki makale sunumunda bu mekanizmalardan birinde ana rolü oynayan RIPK1 proteininin kanserli hücrelerde mitofajiye yol açarak nasıl hücre ölümüne yol açtığı incelenecektir. Bütün bilimseverler etkinlige davetlidir.

*İTÜ dışından katılım sağlayacakların güvenliğe geldikleri kulübü söylemeleri yeterlidir.

Journal Club

'Katanin-1 Proteininin Bitki Embriyogenezinde Rolü' Sunumu

Journal Club

'Herpes Virüsünü Durdurmanın Moleküler Yolları' Sunumu

Journal Club

Herpes Virüsünü Durdurmanın Moleküler Yolları

Journal Club

'Katlanmamış protein cevabı ve hücre ölümü ilişkisi' sunumu

Journal Club

'Hücre Ölüm Yolakları' Sunumu