Journal Club

'Hücre Dışı Matristen Kopan Kanserli Hücreleri' Sunumu

Başlangıç Tarihi 02 Mayıs 2018 17:30
Bitiş Tarihi 02 Mayıs 2018 19:00
Yer FEB D101
Etkinlik Türü Sunum
Katılım Türü Herkese Açık

 Hücre dışı matristen kopan kanserli hücreler ölüm mekanizmalarını engellemek için farklı yolakları aktive edebilir. Bu sebeple araştırmacılar tam olarak keşfedilmemiş mekanizmaların izinden gitmek zorundadır. İTÜ Journal Club'ın bu haftaki makale sunumunda bu mekanizmalardan birinde ana rolü oynayan RIPK1 proteininin kanserli hücrelerde mitofajiye yol açarak nasıl hücre ölümüne yol açtığı incelenecektir. Bütün bilimseverler etkinlige davetlidir.

*İTÜ dışından katılım sağlayacakların güvenliğe geldikleri kulübü söylemeleri yeterlidir.

Journal Club

ITU Journal Club Başlıyor

Journal Club

Hücresel Senesansın Kromatin Mimarisine Etkisi

Journal Club

'Bakterilerin Evrimsel İnovasyonunda Plazmidlerin Rolü' Sunumu

Journal Club

Bakterilerin Evrimsel İnovasyonunda Plazmidlerin Rolü

Journal Club

Hücre Dışı Matristen Kopan Kanserli Hücreleri Hedeflemek