Öykü
Son 180 günde 13 haber
Paylaş:

Artık rektör olmak için profesör olmaya da gerek yok

9 Temmuz Pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan 706 nolu KHK ile üniversitelerdeki rektörlük atamalarının şartları değiştirildi. Rektör atamalarını düzenleyen kanunda geçen "Profesör unvanına sahip kişiler" ifadesi kaldırılarak, rektör olmanın şartlarından biri olan profesörlük şartı kaldırılmış oldu.

Ayrıca yapılan bu düzenleme ile üniversitelerde rektörlük için akademisyenler tarafından yapılan seçimler kaldırılarak, rektör atamaları direkt Cumhurbaşkanlığına bağlanmış oldu. Böylece YÖK'ün üniversite rektörleri üzerindeki söz hakkı da ortadan kalkmış oldu.

Artık rektörlük seçimi olmayacak

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, 13. Madde’nin ilk paragrafında yer alan “Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır” ifadesi kaldırıldı.

Yerine ise  "Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder." ifadesi getirildi.

Düzenleme (16 Temmuz 2018): 703 sayılı KHK'da yer alan rektörlük atamaları için profesör olmak şartının kaldırılması hükmünden vazgeçildi.

İTÜ'lü bir bilim insanı: İhsan Ketin İTÜ yeni kabinede bir bakanla temsil edildi

İTÜ Masası Bölüm 3: İTÜ'de Ara Tatil ve Vizeler

İTÜ Apis Ar-Ge birincilik getirdi

İşte fakülte fakülte İTÜ'deki akademisyen kalitesi

#10yearschallenge: Fotoğraflarla İTÜ'de neler değişti?

İTÜ101: İTÜ'nün medyatik profesörleri