Astronomi Kulübü

Kütle Çekimin Hüküm Sürdüğü Yer: Karadelikler Sunumu

Başlangıç Tarihi 21 Nisan 2015 17:30
Bitiş Tarihi 21 Nisan 2015 19:30
Yer İTÜ Ayazağa Kampüsü - FEB D102
Etkinlik Türü Sunum
Etkinlik Sorumlusu Arda Gençali
Katılım Türü Ücretsiz

İTÜ Astronomi Kulübü olarak geçen dönem çeşitli konularda geçekleştirdiğimiz bilim tartışmalarımıza yeniden başlıyoruz. Einstein'ın genel görelilik kuramının temel varsayımlarından yola çıkarak, kara delik nedir? Fizik kanunları evrende kara deliklerin oluşumunu ne ölçüde destekliyor? Fiziksel özellikleri hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Modern teknoloji bize kara deliklerin varlığıyla ilgili ne tür ip uçları veriyor? gibi soruları inceleyeceğiz.

Astronomi Kulübü

II. İTÜ Gökbilim Günleri

Astronomi Kulübü

Bahar Dönemi Tanışma Toplantısı

Astronomi Kulübü

Astronomi 101: Galaksiler ve Kozmoloji

Astronomi Kulübü

Belgesel Gösterimi: Cosmos

Astronomi Kulübü

Astronomi 101: Astronomiye Giriş ve Astronomi Tarihi