İTÜ IEEE Öğrenci Kolu

Natural Language Processing Söyleşisi

Başlangıç Tarihi 17 Mart 2017 14:00
Bitiş Tarihi 17 Mart 2017 15:30
Yer EEB 1302 No'lu Derslik
Etkinlik Türü Söyleşi
Katılım Türü Herkese Açık

IEEE İTÜ Computer Society'nin düzenlediği CS101, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin ve bu alana ilgi duyan herkesin alanı daha iyi tanıması ve ileride hangi alanda uzmanlaşmak istediğine daha iyi karar verebilmesi amacıyla düzenlenen bir etinliktir. Etkinlikte Yrd.Doç.Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit'in katılımıyla "Natural Language Processing" konusu ele alnacaktır.

İTÜ IEEE Öğrenci Kolu

IEEE İTÜ Communications Week#10

İTÜ IEEE Öğrenci Kolu

Nükleer Enerji Paneli

İTÜ IEEE Öğrenci Kolu

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Paneli

İTÜ IEEE Öğrenci Kolu

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Paneli #11

İTÜ IEEE Öğrenci Kolu

IEEE İTÜ Elektronik ve Haberleşme Paneli #11