Journal Club

'Hücre Dışı Matristen Kopan Kanserli Hücreleri' Sunumu

Başlangıç Tarihi 02 Mayıs 2018 17:30
Bitiş Tarihi 02 Mayıs 2018 19:00
Yer FEB D101
Etkinlik Türü Sunum
Katılım Türü Herkese Açık

 Hücre dışı matristen kopan kanserli hücreler ölüm mekanizmalarını engellemek için farklı yolakları aktive edebilir. Bu sebeple araştırmacılar tam olarak keşfedilmemiş mekanizmaların izinden gitmek zorundadır. İTÜ Journal Club'ın bu haftaki makale sunumunda bu mekanizmalardan birinde ana rolü oynayan RIPK1 proteininin kanserli hücrelerde mitofajiye yol açarak nasıl hücre ölümüne yol açtığı incelenecektir. Bütün bilimseverler etkinlige davetlidir.

*İTÜ dışından katılım sağlayacakların güvenliğe geldikleri kulübü söylemeleri yeterlidir.

Journal Club

"Hücre Dışı Matris (ECM) Yaşlanmasının Gelişim ve Hastalıklar Üzerindeki Etkisi" sunumu

Journal Club

''Trombotik Trombositopenik Purpura'' sunumu - Boğaç Erçığ

Journal Club

''The Origin of Birds'' sunumu

Journal Club

Read and Meet - On The Origin of Species

Journal Club

''Yamyamlık'' (Kanibalizm) sunumu