Journal Club

Hücre Dışı Matristen Kopan Kanserli Hücreleri Hedeflemek

Başlangıç Tarihi 02 Mayıs 2018 17:30
Bitiş Tarihi 02 Mayıs 2018 19:30
Yer FEB D101
Etkinlik Türü Sunum
Katılım Türü Herkese Açık

Hücre dışı matristen kopan kanserli hücreler ölüm mekanizmalarını engellemek için farklı yolakları aktive edebilir. Bu sebeple araştırmacılar tam olarak keşfedilmemiş mekanizmaların izinden gitmek zorundadır. Bu haftaki makale sunumunda bu mekanizmalardan birinde ana rolü oynayan RIPK1 proteininin kanserli hücrelerde mitofajiye yol açarak nasıl hücre ölümüne yol açtığını inceleniyor. 

Journal Club

"Hücre Dışı Matris (ECM) Yaşlanmasının Gelişim ve Hastalıklar Üzerindeki Etkisi" sunumu

Journal Club

''Trombotik Trombositopenik Purpura'' sunumu - Boğaç Erçığ

Journal Club

''The Origin of Birds'' sunumu

Journal Club

Read and Meet - On The Origin of Species

Journal Club

''Yamyamlık'' (Kanibalizm) sunumu