Journal Club

Hücre Dışı Matristen Kopan Kanserli Hücreleri Hedeflemek

Başlangıç Tarihi 02 Mayıs 2018 17:30
Bitiş Tarihi 02 Mayıs 2018 19:30
Konum FEB D101
Etkinlik Türü Sunum
Giriş Bilgisi Herkese Açık

Hücre dışı matristen kopan kanserli hücreler ölüm mekanizmalarını engellemek için farklı yolakları aktive edebilir. Bu sebeple araştırmacılar tam olarak keşfedilmemiş mekanizmaların izinden gitmek zorundadır. Bu haftaki makale sunumunda bu mekanizmalardan birinde ana rolü oynayan RIPK1 proteininin kanserli hücrelerde mitofajiye yol açarak nasıl hücre ölümüne yol açtığını inceleniyor. 

Journal Club

Çevresel Değişimlere Karşı Popülasyon Tepkileri

Journal Club

Ekip Üyesi Katılım Başvurusu

Journal Club

Türkiye'nin Kutup Araştırmaları

Journal Club

The Role of Iron Regulation in Immunometabolism and Immune-Related Disease

Journal Club

Üreme Yaşlanmasını ve Genel Yaşlanmayı Tersine Çevirmek