Journal Club

Intragenic DNA Methylation

Başlangıç Tarihi 12 Aralık 2019 17:30
Bitiş Tarihi 12 Aralık 2019 19:30
Yer İTÜ MOBGAM
Etkinlik Türü Sunum
Katılım Türü Herkese Açık

Memelilerde, DNA metilasyonu temel olarak CpG dinükleotidlerinde meydana gelir. Destekleyicinin metilasyonu, gen ekspresyonunu baskılar, ancak yüksek oranda eksprese edilmiş genlerdeki gen-vücut DNA metilasyonunun fonksiyonel rolü henüz açıklığa kavuşturulmamıştır.Bu haftaki makalede intergenik DNA metilasyonunun sahte transkripsiyon başlangıcını önlemesinin ele alındığı bir çalışma incelenecek.

Journal Club

"Hücre Dışı Matris (ECM) Yaşlanmasının Gelişim ve Hastalıklar Üzerindeki Etkisi" sunumu

Journal Club

''Trombotik Trombositopenik Purpura'' sunumu - Boğaç Erçığ

Journal Club

''The Origin of Birds'' sunumu

Journal Club

Read and Meet - On The Origin of Species

Journal Club

''Yamyamlık'' (Kanibalizm) sunumu