İTÜ, İşletme Fakültesi'ne ne olacağını ısrarla açıklamıyor

2018-2019 bahar döneminin sonlarına doğru başlayan, İTÜ İşletme Fakültesi'nin Maçka Kampüsü'nden Ayazağa Kampüsü'ne taşınacağı söylentisi gün geçtikçe tepkilere yol açıyor. Ayazağa Kampüsü içinde yer alan ve eskiden yemek yeri olarak kullanılan ArıMola binasının İşletme Fakültesi Dekanlığı olacağı söylentiler arasında yer alırken, İşletme Fakültesi öğrencilerinin nerede ve nasıl eğitime devam edeceği belirsizliğini koruyor.

İşletme Fakültesi'nin nerede, nasıl eğitime devam edeceği ve İşletme Fakültesi binasına ne olacağı hakkında İTÜ Rektörlüğü'nden hala resmi bir açıklama gelmezken; İşletme Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunları sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyor.

İşletme Fakültesi'ne ne olacağı hala belirsiz

İstanbul Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Danışma Kurulu Sekreteri olan İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Mücella Yapıcı, bugün öğle saatlerinde Twitter üzerinden İTÜ Maçka ve Gümüşsuyu binalarının satılacağına dair bilgi aldığını, kendi Twitter hesabı üzerinden bir gönderi ile paylaştı.

Bu gönderi üzerine, şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmayan rektör Mehmet Karaca duyumun yanlış olduğunu belirten bir yanıt verdi. Mehmet Karaca, İTÜ Maçka ve Gümüşsuyu binalarının satılmayacağını belirtse de, İşletme Fakültesi'nin ne olacağı hakkında bir açıklama yapmış durumda değil.

Tüm bu olayların üzerine İTÜ Rektörlüğü bugün (22 Mayıs) akşam saatlerinde resmi sitesinden bir duyuru yayınladı. Bu duyuruda ise hali hazırdaki soru işaretlerini gideren detaylar bulunmuyor. Söz konusu duyuru: 

İTÜ'den yine iletişim zaafiyeti

Tüm İTÜ'yü ilgilendiren konularda, sosyal medyada tepki oluşmadan önce, İTÜ kamuoyunu hiçbir şekilde bilgilendirmeyen İTÜ Rektörlüğü, iletişim alanında yine sınıfta kaldı. İTÜ'nün binlerce akademisyeni, onbinlerce öğrencisi ve mezunuyla büyük bir camia olduğu unutularak; plansız ve açıklamasız yapılan her proje gibi bu olay da tüm İTÜ camiasında tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Öğrenciler rektörü soru yağmuruna tuttu

Mehmet Karaca’nın söz konusu paylaşıma cevap vermesinin ardından, öğrenciler Twitter üzerinden İşletme Fakültesi'nin taşınma planının ne olacağı, nerede ders görecekleri, ne zaman taşınıp ne zaman geri dönecekleri hakkında sorular sordular. Mehmet Karaca sorulara kendi Twitter hesabı üzerinden cevap vermezken, İTÜ resmi hesaplarından da konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.  

Akademisyenlerden tepki

İşletme Fakültesi'nin durumu hakkında akademisyenler de net bir şekilde bilgilendirilmezken, akademisyenlerden bazıları sosyal medyadan seslerini duyurdu. İşletme Mühendisliği öğretim üyelerinden olan Prof. Dr. Lerzan Özkale ise akıllara takılan bazı hususlarda yaptığı araştırmaları şu şekilde açıkladı.

Prof. Dr. Lerzan Özkale'nin açıklaması: 

“ Değerli İTÜ Öğretim Üyeleri,

Maslak'daki öğretim üyesi arkadaşlarımızdan birinin bu sabah, İşletme Fakültesi’nin taşınacağı hakkındaki duyuma dayanarak attığı ve Maslak Kampüsünde özellikle sınav dönemlerinde derslik bulma ile ilgili haklı kaygısını belirttiği mesajı için çok teşekkür ederim. Konuya ilgi gösteren diğer arkadaşların izleme konusunda attıklara mesajlara da! Taşınma konusu gerçekten İTÜ’lü meslektaşlarımızla dayanışmaya ihtiyacımız olan bir konu! Zira hiçbir hazırlık yapılmadan, binanın deprem güvenliği sorunu yeni ortaya çıkmış gibi, apar topar dayatılan “çözüm”, öğrencilerle öğretim üyelerinin bağını kopartarak öğretim kalitesini düşürecek bir sorumsuzluk örneği!

Bu konuda bir grup arkadaşımla yaptığımız ayrıntılı araştırmaya dayanarak İTÜ’lüleri bilgilendirmek ya da bilinenleri hatırlatmak üzere aşağıdaki notları düşüyor ve sizleri, İşletme Fakültesi öğretim ve idari kadrosu ile öğrencilerinin yanında, binanın projelendirilerek kısa sürede geri kazanılmasına sahip çıkmaya davet ediyorum:

1- İşletme Fakültesi (tarihi bina ve eklentileri) İTÜ’nün tapusuna sahip olduğu tek binadır ve İstanbul’un en değerli bölgelerinden birinde yer almaktadır.

2- Fakültenin yeni bina olarak anılan eklentileri 1963 yılında onaylanan projeyle yapılmış, 1964 yılındaki belediye denetiminde küçük bir eklentinin ilk projede yer almamış olması nedeniyle kaçak ibaresi konmuş, o tarihten bugüne yapılan hiçbir aftan yararlanılmamıştır. Haziran 2019 sonuna kadar yararlanılabilecek son affa başvuru yapılıp yapılmadığı bilinmemekte, ancak Maslak’da yer alan benzer durumdaki binalar için affa başvurulduğu bilinmektedir.

4- Binanın deprem riskine ilişkin ilk İnşaat Fakültesi raporu 2002 yılına dayanmaktadır. O tarihten bu yana konu tüm rektör seçimlerinde vaad olarak dile gelmiş, sonra da unutulmuştur. Yalnızca Prof. Dr. Muhammed Şahin’in ilk döneminde projelendirilmiş, ancak Prof. Dr. Mehmet Karaca rektör olunca rafa kalkmıştır. Bununla birlikte Prof. Dr. Karaca’nın ikinci dönem için bizlere ulaştırdığı projeler kitapçığı sayfa 50’de İşletme Fakültesi Yeni Binası için 2017-2018 proje tarihi olarak verilmiş, 15 bin metrekare alanda 3600 öğrenci kapasiteli 45 derslik, 120 adet öğretim üyesi odası, 450 kişilik konferans salonu ve “Sosyal tesis” taahhüt altına alınmıştır. 

5- Buna rağmen bu konuda hiçbir çalışma yapılmamış ve Fakülte ve bölüm yöneticileri aniden 11 Nisan 2019 tarihinde toplantıya çağrılarak, Haziran ayında Fakülte öğretim kadrosunun Maslak’da  Arı Mola binasına taşınacağı, Dekanlık ve idari büroların tarihi binada kalacağı, eğitimin de Eylül’de Maslak’da uygun bulunacak binalardaki sınıflarda başlayacağı, sınıf kapasiteleri mevcut sayılara uygun olmadığından şubelerin ikiye bölünmesi gerekeceği sözlü şekilde “tebliğ” edilmiştir. Prefabrike bina seçeneğinin de Rektör tarafından sunulduğu bilinmektedir.

6- Binaların ne şekilde yenileneceği sorusuna net yanıt verilmediği, ancak ne zaman geriye dönüleceği sorusuna net olarak “geri dönmeyeceksiniz” dendiği bilgisi mevcuttur. Bu durumda Dekanlığı ve idari personeli Maçka’da, öğretim üyeleri (sayılarının yarısı kadar odada) eski AVM binasında, öğrencileri de bulduğu yerde ders gören darmadağın edilmiş bir İşletme Fakültesi hakkında en ayrıntılı sorular şimdiden kamuoyuna ulaşmıştır (İTÜ Masası Bölüm 7: İşletme Fakültesi Dağıtılıyor Mu? https://www.youtube.com/watch?v=NEmkIA98jOE&t=386s)

7- Bu sorulara şunların eklenmesi kaçınılmazdır:

a. İTÜ tarihinde bu kadar plan/projesiz iş yapıldığına ilişkin örnek var mıdır?

b. Bunun İşletme Fakültesi gibi İTÜ’nün tek tapulu binasının başına gelmesi tesadüf müdür?

c. Konu Üniversite Yönetim Kurulunda (ÜYK) görüşülmüş müdür?

d. Daha önce taahhüt edilen tarihte yapılmayıp, işe aniden yerel seçimlerin malum sonuçlarının ardından kalkışılması tesadüf müdür?

e. Üniversitenin akademik ve idari üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda, seçim sonuçlarıyla ilgili siyasi mülahazalara girilmesi, İTÜ tarihinde daha önce görülmüş bir durum mudur?

f. Bu ani kararın, Eylül 2018’de başlayan ve hala proje levhası bulunmayan Maçka Kışlası restorasyonunu izlemesi tesadüf müdür?

g. Yabancı Diller Okulunun Maslak’da yapılacak binaya taşınması yine yukarda anılan proje kitapçığının 51. Sayfasında yer almışken, Fakültemiz Dekanının nasılsa boşalacağı düşüncesiyle halihazırdaki Yabancı Diller Okulu binasını (tarihi Maçka Kışlası veya Eski Maden Fakültesi Binası) talep etmesine, yabancı dillerin taşınmayacağı yanıtının verilmesi tutarsız değil midir, hangi ÜYK kararına dayanmaktadır?

h. Bu kadar tesadüf ve tutarsızlığın bir araya gelmesinin, Maçka gibi son derece değerli bir semtte yer alan binalarla ilgili olarak daha önce Taşkışla’nın başından geçen olumsuz deneyimi hatırlatması  yersiz midir?

8- Bugüne kadar çok başarılı iş ve bilim insanları yetiştirmiş olan Fakültemize reva görülen bu haksız davranıştan bir an önce dönülerek, projelendirilmesinde paydaş görüşleri alınan yenileme çalışmalarının ayrıntılı takviminin, ÜYK’dan geçirilerek kamuoyuna açıklanması; İTÜ ve İTÜ İşletme Fakültesi Bölümleri hakkında üniversite sınav ve tercih dönemi yaklaşırken meydana gelecek olumsuz algıyı önleyerek, öğrencilerinin ve kadrosunun güvenini herşeyin önünde tutan, titiz bir üniversite olarak tüm bölümlerinin öne çıkmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda hepinizden destek bekliyor, acil alınması gereken önlemleri İTÜ yönetiminin ve sizlerin dikkatlerinize sunuyorum.

ACİLEN YAPILMASI GEREKENLER:

1- 30 Haziran 2019’a kadar onaylı projede yer almayan C101 konferans salonu eklentisi için af başvurusunda bulunularak, binanın kaçak durumunun sonlandırılması ve yıkılarak yapılma ya da deprem güvenli hale getirilmek üzere güçlendirme seçeneklerinin önünün açılması; tüm paydaşların bilgilendirilmesi;

2- Yukarda sözü edilen seçeneklerin hangilerinin hangi eklentiler için kullanılacağının belirlenebilmesi amacıyla tüm eklentiler için ayrı ayrı bina güvenlik analizlerinin yapılması/ yapıldıysa tüm paydaşların bilgilendirilmesi;

3- Yıkılıp yeniden inşa ve/veya güçlendirme seçeneklerinin, paydaş temsilcilerinin katılımıyla değerlendirilmesi ve projelendirilerek tüm paydaşların bilgilendirilmesi;

4- Sözkonusu çalışmanın çelik inşaat teknolojileri kullanımıyla mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilerek, İTÜ İşletme Fakültesi binasının öğrenciler, öğretim üyeleri, idari çalışanlar, mezunlar ve İstanbul halkının yeniden kullanımına geri kazandırılması.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Lerzan Özkale"

Rektör danışmanından açıklama

Girişimcilik ve inovasyon alanında rektör danışmanlığı yapan, İTÜ ArıTeknokent CEO'su olan İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden Deniz Tunçalp da konuyla ilgili şunları paylaşmış bulunmakta.

arı24 ailesi olarak İTÜ Masası’nın sezon finalinde İşletme Fakültesi’nin akıbeti hakkındaki söylentilere değinmiştik. İlgili videoya ulaşmak için tıklayınız

İTÜ’den İşletme Fakültesi ile ilgili geciken açıklama sonunda geldi FEB'de yine facianın eşiğinden dönüldü

İTÜ, Decathlon Avrupa Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ediyor

İTÜ öğrencilerinden yaşanılan vahşete tepki yürüyüşü

Prof. Dr. Fatma Neşe Kök anısına anma töreni düzenlendi

İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Neşe Kök hayatını kaybetti

İTÜ Eskrim Takımı'ndan Türkiye üçüncülüğü