İTÜ’nün dönüşümü kitap oldu

Mimarlık, şehircilik, peyzaj tasarımı, endüstri tasarımı, sanat konu başlıklarında kitaplar yayımlayan YEM Yayın’ın yeni kitabı ‘Yüksek Mühendis Mektebi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Bir Dönüşümün Öyküsü ve Anılar’, mimarlar ve mimarlık mesleğine ilgi duyanlar için keyifle okunacak bir anı kitabı olarak hazırlandı. Prof. Dr. Ruhi Kafescioğlu, kitabında Yüksek Mühendis Mektebi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne geçişi ve buradaki mimarlık fakültesinin oluşumuna tanıklık eden 1936 - 1946 yılları arasındaki dönemi okuyucuya aktarıyor. Gelişmeleri, kendisinin ve o dönemde okumuş öğrencilerin kişisel gözlemlerine, anılarına ve yoğun bir arşiv çalışmasına dayanarak aktaran Kafescioğlu, kitaptaki söylemini, bir yandan da Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulup Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitim vermeyi sürdüren ve İTÜ’nün köklerini oluşturan kurumların kısa açıklamalı kronolojik sıralamasıyla tarihsel bir çerçeveye oturtuyor. Dönemin iz bırakan isimleri Dönemin iz bırakmış hocalarına da yer verilen kitapta ayrıca 1943 Arı Yıllığı’na ait karikatürler, fotoğraflar ve ek olarak dönemle ilgili önemli arşiv belgeler de yer alıyor. Kitabın yazarı Kafescioğlu, İTÜ’nin dönüşümüne birebir tanıklık etmiş bir isim. Yüksek Mühendis Mektebi’ndeki mimarlık öğrenimini 1943’te tamamlayan Kafescioğlu, mektebin 1944’te İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüşmesinin ardından 1947’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı II kürsüsünde asistan oldu. 1954’te doçent, 1965’te profesör olan Kafescioğlu, Bir dönem İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu’nda genel sekreterlik ve başkanlık yaptı. Kaynak: Milliyet
İTÜ'de NATO Zirvesi Yeni Ders Seçimi Hakkında Bilinmeyenler

İTÜ'den mezun olmak cep yakıyor

İTÜ'de öğrenci olmak: öğrencilere sorduk

Dikkat: İTÜ'de dersi geçme koşulunu sağlasanız bile geçemeyebilirsiniz

Uzaktan eğitimde Microsoft Teams dönemi

Irregular öğrenciler için yurtta kalma kısıtlaması