IAESTE

Kulüp Başkanı Ayşe Güven
İletişim iaeste.itu@gmail.com

IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience; Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği) ülkeler arası “stajyer öğrenci değişim” kuruluşu olup 1948 yılında Londra'da 10 kurucu üyenin girişimi ile kurulmuştur; halen 53 asil, 5 yedek ve 28  işbirliği yapan ülke olmak üzere toplam 86 ülke değişime katılmaktadır. Türkiyede ise 1953 tarihinden beri faaliyet göstermekte olup halen 32 üye üniversitesi mevcuttur.

IAESTE-Öğrenci Kulüpleri, kurumun, öğrenciler ve şirketler arasındaki tanınırlığını artırma, staj yeri değişiminde  kullanılmak üzere staj yerleri bulma, organizasyonlar için gerekli ekonomik kaynak yaratma, ülkemize gelen yabancı öğrencilerin ağırlanması amaçlarını karşılama, ülkelerin kültürlerini başka ülkelere tanıtmak ve o ülkelerin kültür zenginliklerinden yaralanmak ve sonuçta daha iyi yetişmiş dengeli bireyler oluşumuna katkıda bulunmak için kurulmuşlardır.

Öğrenci Kulüplerinin en önemli uğraşıları arasında şirketlerden “nitelikli” staj yerleri bulmayı sayabiliriz. Bulunan staj yerleri her yıl başında organize edilen değişim toplantısında diğer ülkelerin sundukları yerlerle değiştirilerek, öğrencilerimize dünyanın 86 ülkesinde staj yapabilme olanağı sağlanmaktadır.

 İstanbul Teknik Üniversitesi Komitesi de IAESTE çatısı altında ülkemizde çalışmalarını sürdüren IAESTE Türkiye'nin ilk lokal komitesidir.

Genel Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
Uzmanlık Kulüpleri Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
arı24 Aktiflik Puanı:
?
Bu puan, kulübün son 1 yıl içerisinde yaptığı etkinliklerin erişilebilen katılımcı sayılarına, paylaşılma oranlarına ve türlerine göre özel bir algoritma ile hesaplanmaktadır.