IEEE İTÜ Öğrenci Kolu

Kulüp Başkanı Alp Güzel
İletişim info@ituieee.com

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, temellerini 1884 yılında Alexander Graham Bell ve Thomas Edison’un attığı; teknolojiyi insanlığın yararına geliştirmeyi amaçlayan, bu doğrultuda bir ekosistem ve organizasyon yaratıp aktif çalışmalar yürüten; mühendis, bilim insanı ve öğrencilerin oluşturduğu dünyanın en geniş profesyonel teknik topluluğudur. 1992 yılında kurulan IEEE İTÜ Öğrenci Kolu, 5 komitesi ve 5 ekibiyle 28 yıldır çalışmalarını sürdüren, Türkiye’nin ve İTÜ’nün en aktif öğrenci kulüplerinden biridir. Her yıl düzenlemekte olduğu kariyer ve salon etkinlikleri ile alanında uzman akademisyenler ve şirketleri öğrenciler ile buluşturan IEEE İTÜ, teknik eğitimler, teknik projeler, teknik geziler, kişisel gelişim eğitimleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile de öğrencilerin teknik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

 

KOMİTELER:

Communications Society (ComSoc): Türkiye’de haberleşme teknolojilerine ilgi duyan ve bu alanda kendilerini geliştirmeyi amaçlayan öğrencilerde mesleki bilinç oluşturmaya çalışmaktadır.

Power and Energy Society (PES): Güç ve enerji alanlarına ilgili mühendislik öğrencilerini mesleki hayatlarına hazırlamaya, akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Robotics and Automation Society (RAS): Robotik ve Otomasyon alanlarının en saf ve doğru haliyle tanıtılmasını sağlamak, bu alanda geliştirilen proje ve eğitimlerle gelişim süreci oluşturmaya

çalışmaktadır.

Women In Engineering (WiE): Kadın ve erkeklerin bilim, sanayi, teknoloji ve toplumsal kariyer alanlarında birlikteliğini ve eşitliğini öngörmek, daha adil ve olanakların eşit olduğu bir toplum için ağ oluşturmaya yardım etmek, cinsiyet sorunlarına farkındalığı arttırmak, çeşitliliği ve eşitliği savunmaktadır.

EESTEC LC Istanbul: Avrupa’daki mühendislik öğrencilerini tek çatı altında toplayarak onları akademik, iş hayatı ve sosyal hayatlarındaki en yüksek seviyelerine ulaştırmaya çalışmaktadır.

 

EKİPLER:

Educational Activities: Toplumun her alanındaki sorunları tespit etmek, bunu mühendislik öğrencisi olmanın verdiği avantajları kullanarak çözüme ulaştırmak adına planlar yapmak ve bu planları sistematik

şekilde uygulamaya çalışmaktadır.

Kariyer: Mühendislik öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirerek iş hayatına hazırlamaya, bunu yaparken bakış açılarını genişletmeye çalışmaktadır.

İTK: IEEE İTÜ Öğrenci Kolu Kulübü’nün en büyük etkinliği olan IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı (İTK) organizasyon ekibidir. Trend teknolojilerin uzmanları ile her alandan teknoloji meraklılarını bir araya getirerek, soru-cevap ve etkinliklerle katılımcılara keyifli ve öğretici bir konferans yaşatmaya çalışmaktadır.

Tanıtım ve Tasarım: Temel tasarım ve markalaşma bilgisine sahip üyeler yetiştirmek. Teknik bilginin yanında onları yaratıcı düşünmeye teşvik etmek. IEEE İTÜ için bir marka yüzü oluşturmak ve sosyal medyadaki tanınırlığımızı arttırmaya çalışmaktadır.

Kardeş Öğrenci Kolları: IEEE Türkiye’de var olan kollar arasında karşılıklı bilgi paylaşımını ve iletişimi arttırmayı amaçlayan ve son yıllarda IEEE Türkiye Öğrenci Kollarının, Türkiye’deki en önemli ve başarılı

öğrenci network’ü olmasını sağlamaya çalışmaktadır.

 

Genel Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
Uzmanlık Kulüpleri Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
arı24 Aktiflik Puanı:
?
Bu puan, kulübün son 1 yıl içerisinde yaptığı etkinliklerin erişilebilen katılımcı sayılarına, paylaşılma oranlarına ve türlerine göre özel bir algoritma ile hesaplanmaktadır.