Astronomi Kulübü

Kulüp Başkanı Nihan Kardan
İletişim ituastronomi@itu.edu.tr

Astronomi bilimi, birçok bilim dalından ayrılarak amatörlerin de aktif rol alabilmesine olanak sağlar. Çünkü bir astronomun esas çalışma alanı gökyüzüdür. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde astronomiye olan ilgi ve merakıyla bir araya gelenlerce 1998 yılında kurulmuş olan İTÜ Astronomi Kulübü, amatörleri ve konusunda uzmanları aynı çatı altında toplamayı amaçlayan disiplinlerarası bir uzmanlık kulübüdür. Düzenlenen etkinliklerle bilgi paylaşım ortamı oluşturmak, astronominin uygulamalı ve teorik alanlarında çalışmalar yürütmek kulübün esas hedefini oluşturmaktadır.

 

Kuruluşundan beri bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kulüp; her akademik yılda Astronomi 101 Dersleri ve İTÜ Gökbilim Günleri başta olmak üzere, gökyüzü gözlem etkinliklerinden film ve belgesel gösterimlerine, tartışmalardan söyleşilere kadar birçok etkinlik düzenlemektedir.

Genel Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
Uzmanlık Kulüpleri Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
arı24 Aktiflik Puanı:
?
Bu puan, kulübün son 1 yıl içerisinde yaptığı etkinliklerin erişilebilen katılımcı sayılarına, paylaşılma oranlarına ve türlerine göre özel bir algoritma ile hesaplanmaktadır.