Çevre Mühendisliği Kulübü

Kulüp Başkanı Furkan Can Akalın
İletişim cmk@itu.edu.tr
Çevre Mühendisliği Kulübü 1994-1995 öğretim yılında Çevre Mühendisliği öğrencileri tarafından kurulmuş ve dönemin Çevre Bakanı tarafından açılmıştır. Aynı yıl faaliyetlerine başlayan ÇMK, Türkiye'de çevre ve kültür bilincini geliştirmeye ve  çevreci projeleri yaygınlaştırmaya yönelik platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında Çevre Mühendisliği öğrencilerine lisans eğitimi süresince pratik ve teknik destek sağlanması, mesleki temel oluşturulması hedeflenmektedir. Bunlara ek olarak öğrenciler arasında dayanışma ve sosyal bütünlük sağlanması esastır.
Yürüttüğü bütün etkinliklerini öğrenciler kendi emekleri ile düzenlemektedir. Kulübün faaliyetleri arasında; Türkiye’nin ilk karbon-nötr öğrenci etkinliği olan ve bu özelliğini günümüzde de aksatmadan devam ettiren, alanında uzman akademisyenler, vakıflar, iş insanları ve toplumun önde gelen sanatçılarını Türkiye’nin tüm üniversitelerinden katılım sağlayan öğrenci, akademisyen, kuruluş ve gönüllerle bir araya getiren Sürdürülebilir Ekosistem Günleri’; 2008 yılından beri sürdürülen, Türkiye çapında diğer üniversitelerle de yoldaşlık yaptığı ve günümüzde 5000’i aşkın ilköğretim öğrencisine ulaşarak onlara suyun ve doğanın güzellikleri ile önemini anlatılan, hem küçük kardeşlerimizi hem bizi eğiten Suyun Gözyaşları; mümkün olduğunca her ay sektörde bir çevre mühendisi ile mezuniyetin ardından kariyerinde ve kişisel eğitiminde nasıl geliştiğini paylaştığı Çevre Buluşmaları; derslerde gördüklerimizi pekiştirilen ve daha fazlasını deneyimlediğiniz teknik geziler ve sosyalleşilen kulüp çayları ile partiler yer almaktadır. Ayrıca Türkiye çapında gerek diğer üniversitelerin gerek diğer sivil oluşumların etkinliklerine aktif katılımlar ve organizasyonda alınan aktif görevleri bulunmaktadır.
Kulübe çevre mühendisi adayları olduğu kadar geri kalan tüm çevre gönüllüleri de katılabilir.
Genel Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
Uzmanlık Kulüpleri Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
arı24 Aktiflik Puanı:
?
Bu puan, kulübün son 1 yıl içerisinde yaptığı etkinliklerin erişilebilen katılımcı sayılarına, paylaşılma oranlarına ve türlerine göre özel bir algoritma ile hesaplanmaktadır.