Denetim ve Danışmanlık Kulübü

Kulüp Başkanı Halis Emin Pazarcı
İletişim ituddk@gmail.com

İTÜ Denetim ve Danışmanlık Kulübü'nün misyonu, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, temsil yeteneği olan, evrensel yetkinliklere sahip, etik değerlere bağlı, iş dünyasının tercih edebileceği nitelikte öğrencilerin yetişmesine yönelik faaliyetlerde bulunarak bu  kapsamda  değer yaratmaktır.

Çoğu alanda ihtiyaç duyulması nedeniyle önemi her geçen gün artan denetim mesleğinin öğrenciler arasında farkındalığının yaratılmasını sağlamak, denetim şirketleri başta olmak üzere tüm şirketlerle öğrenciler arasında bir bilgilendirme ve kariyer köprüsü oluşturmaktır.

 

Düzenlediği etkinliklerle mesleki ve uzmanlık alanlarını öncelikle üniversitemiz öğrencilerine daha sonra diğer üniversitelere tanıtmak, kariyer planlamalarında yol gösterir. Denetim ve danışmanlık konusuyla ilgili olarak üniversitemizde ulusal ve uluslararası özel sektör ve kamu girişimlerini, sivil toplum kuruluşlarını buluşturarak daha nitelikli eğitime ve bilimsel araştırmaya destek verebilecek imkanları üniversitemize çekmek, mesleğin önde gelen profesyonellerinin deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşabilecekleri ortamı yaratmak, staj, burs, iş yeri ziyareti,  kişisel gelişime destek vb  imkanları öğrencilerimiz için araştırmak ve onların bu imkanlardan yararlanmalarını sağlamak, mezunlarımızın denetim ve danışmanlık alanında istihdamını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaktadır.

 

Öğrencilere, alanında uzman kişiler tarafından tatmin olacakları kendilerine fayda sağlayacak çeşitli eğitimler vererek kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak gelişimlerine yardımcı olur. Diğer tüm kulüplerle bağlantıda kalarak üniversitemizde herhangi bir kulüpte yer almayan öğrencilerin dikkatini çekerek onları kulüp faaliyetlerine dahil olmaya teşvik ederek arkadaşlık ortamını güçlendirir.

 

İTÜ DDK, diğer kulüplerle işbirliği yaparak kulüpler arası etkileşimi arttırarak ve yine kulüplerle işbirliği içerisinde bulunarak İTÜ’nün adını Türkiye’de ve dünyada bilinirliğini arttırır.

 

 

Genel Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
Uzmanlık Kulüpleri Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
arı24 Aktiflik Puanı:
?
Bu puan, kulübün son 1 yıl içerisinde yaptığı etkinliklerin erişilebilen katılımcı sayılarına, paylaşılma oranlarına ve türlerine göre özel bir algoritma ile hesaplanmaktadır.