Denizcilik Araştırmaları Kulübü

Kulüp Başkanı Yaren Yılmazoğlu
İletişim itudenark@gmail.com

İTÜ Denizcilik Araştırmaları Kulübü, İstanbul Teknik Üniversitesi Kültür Hizmet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak İTÜ Denizcilik Fakültesinde 26 Nisan 2017 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana Türk ve Dünya denizciliği için gündemi takip eden değil gündemi şekillendiren; kültürlü, bilgili ve görgülü denizciler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Kulüp, İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin denizcilik sektörünün her alanında akranlarından farklı bakış açılarına ve deneyimlere sahip olabilmeleri için birçok mesleki, akademik, sosyal etkinlikler ve araştırmalar düzenlemektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Araştırmaları Kulübü 2017 yılında kurulduğundan beri öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyal açıdan gelişimini sağlayacak araştırmalar, etkinlikler düzenleyerek cesareti ve ileri görüşlülüğü ile değişimin öncüsü olabilmelerini hedeflemektedir.

İTÜ Denizcilik Araştırma Kulübü olarak yaptıkları etkinliklerle İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin yenilikçi, katılımcı, yaratıcı olmaları; araştırma ve etkinliklerdeki sorumlulukları paylaşarak hedeflere hep birlikte ulaşarak hem arkadaşlık ilişkileri, hem de sorumluluk bilinci ve tecrübe kazanmayı amaçlamaktır.

İTÜ DENARK’ın akademik danışmanlığını Prof. Dr. Özcan ARSLAN yürütmektedir.

Genel Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
Uzmanlık Kulüpleri Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
arı24 Aktiflik Puanı:
?
Bu puan, kulübün son 1 yıl içerisinde yaptığı etkinliklerin erişilebilen katılımcı sayılarına, paylaşılma oranlarına ve türlerine göre özel bir algoritma ile hesaplanmaktadır.