Elektrik Mühendisliği Kulübü

Kulüp Başkanı İsa Tekin
İletişim emhk@itu.edu.tr

1992 yılında kurulmuş olan İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, ‘’sadece derslere girilerek mühendis olunmaz’’ ilkesi ile hareket eden ve bu doğrultuda yaptığı çeşitli etkinliklerle derslerde öğrenilen teorik bilginin pratik hayattaki karşılığını göstermeyi hedefleyen ayrıca yardımlaşma-dayanışma açısından büyük örnekler sergileyerek bütün Elektrik Mühendisliği Kulübü ailesine mesleki kazanımlar sağlama amacı güden bir öğrenci topluluğudur.

İTÜ EMK her yıl çeşitli teknik geziler, CEO sohbetleri, eğitimler, mesleki söyleşiler, sosyal sorumluluk projeleri ve birçok sosyal etkinlikler düzenleyerek sürekliliğini sağlayıp gücüne güç katmaktadır. Tüm bunların yanı sıra teknik geziler süresince kulüp üyelerine ve bölümdekilere staj imkanı sağlanmaktadır.

Enerjiye olan talep her geçen gün artmaktadır. Tüm dünya da karbon kaynaklı üretim yerine yenilenebilir, sürdürülebilir ve temiz olarak bilinen rüzgar, güneş, dalga ve jeotermal gibi enerji kaynaklarından üretim de önem kazanmaktadır. Bu konuda halkın bilinçlenmesi ve fikir sahibi olması gerektiğini düşünen İTÜ EMK öğrencileri tarafından ilk olarak 2011 yılında düzenlenen TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ, her yıl sektör-öğrenci-piyasa arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir. İlki 2016 yılında İTÜ Ayazağa yerleşkesinde düzenlenen etkinlik Elektrikli Araçlar Zirvesi (EAZ) 'ne sektörün önde gelen isimleri konuşmacı olarak katılmaktadır. Etkinlikte elektrikli araçlar konusu tüm detaylarıyla ele alınmaktadır. Elektrikli araçlar konusu ülkemizde ve diğer devletlerde yapılan çalışmalar ve gelecek beklentileri hakkında katılımcılara sunumlar yapılmaktadır. EAZ’de sektörün öncü şirketlerinden yetkilileri, bu alanda yatırım yapmayı düşünenleri, mühendis adayı üniversite öğrencilerini ve akademisyenleri aynı platformda buluşturmaktadır.

İlki 2016 Eylül ayında düzenlenen SEKTÖRDEN FAKÜLTEYE etkinliği ile her ay sektörün önde gelen isimlerinden olan bir mezun, fakülteye davet edilir ve öğrenci-mezun arasında bir köprü kurar.

 

Genel Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
Uzmanlık Kulüpleri Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
arı24 Aktiflik Puanı:
?
Bu puan, kulübün son 1 yıl içerisinde yaptığı etkinliklerin erişilebilen katılımcı sayılarına, paylaşılma oranlarına ve türlerine göre özel bir algoritma ile hesaplanmaktadır.