Jeofizik Mühendisliği Kulübü

Kulüp Başkanı Nurdeniz Altuntaş
İletişim jfmk@itu.edu.tr

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Öğrenci Kulübü, bölüm öğrencilerini gelecekteki meslekleri hakkında daha ilk sınıflardan itibaren bilgilendirmek ve aynı zamanda gelecekteki meslektaşları arasında sosyal bir paylaşım ortamı yaratmak için kurulmuştur. Kulüp mühendis olmaya hazırlanan öğrencilerin çalışma hayatına geçmeden evvel mesleklerini daha iyi tanımalarını, kendi alanlarında ulusal ve uluslararası toplantılar, yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlemelerini, çeşitli yayınlar çıkartmalarını ve uzmanlıkları ile ilgili konularda projeler hazırlamalarını sağlamak ve iş dünyası ile iletişimlerini hızlandırmak hedefindedir.

Kulüp; Türkiye Jeofizik Mühendisliği Kulüpleri Birliği'nin de kurucu üyeleri arasında yerini alarak jeofizik mühendisliği öğrencilerinin ülke çapındaki iletişimini ve etkinliğini sağlamak adına ciddi bir adım atmıştır. 20-21 Ekim 2005 tarihinde İTÜ'nün ev sahipliği yaptığı Jeofizik Mühendisliği bölümüne yeni ufuklar açması umulan Society Of Exploration Geophysicists (SEG) adında uluslararası bir öğrenci birliğinin temsilciliğini almış bulunmaktadır.

Genel Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
Uzmanlık Kulüpleri Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
arı24 Aktiflik Puanı:
?
Bu puan, kulübün son 1 yıl içerisinde yaptığı etkinliklerin erişilebilen katılımcı sayılarına, paylaşılma oranlarına ve türlerine göre özel bir algoritma ile hesaplanmaktadır.