Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kulübü

Kulüp Başkanı Mehtap İpek
İletişim mmmkitu@gmail.com

Kulüp, 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programında eğitim gören öğrencilerin bölüme ve mesleğe daha iyi hazırlanması amacıyla kurulmuştur. Kulübün temel amaçları; teknik geziler ile iş sahasını, seminerler ve konferanslar ile mesleği tanıtmak; öğrenciler arasındaki iletişim bağını güçlendirmek için sosyal etkinlikler düzenlemek, öğrenciler ile mezunlar arasındaki iletişimi ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

Kuruluşundan bu yana aktif olarak çalışmalarda bulunan İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kulübü (İTÜ MMMK); her yıl teknik geziler, seminerler, söyleşiler, staj başvuruları, projeler ve zirveler gibi pek çok etkinlik ve organizasyon düzenlemektedir.

Metalurji ve Malzeme Günleri (MMG), rektörlük ve İTÜ Kariyer Merkezi (İKM) işbirliğiyle “İTÜ Kariyer Zirvesi (İKZ)”, dönem içinde kahvaltı organizasyonları, 2 yılda bir olmak üzere öğretim görevlilerinden Prof. Dr. İsmail Duman tarafından düzenlenen ve yaklaşık olarak 30 fabrika gezisi içeren “teknik gezi turu”, akademik dönem başlangıcında fakülte kulüplerinin işbirliğiyle "Orta Bahçe Sucuk Partisi" gibi organizasyonlar geleneksel faaliyetlerden bazılarıdır.

2015-16 döneminde İTÜ MMMK olarak yürütülmesi planlanan “Sizin Çöpünüz, Bizim Süsümüz” isimli metal atıkların geri dönüşümü projesi başta olmak üzere sosyal sorumluluk alanında da önemli çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Genel Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
Uzmanlık Kulüpleri Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
arı24 Aktiflik Puanı:
?
Bu puan, kulübün son 1 yıl içerisinde yaptığı etkinliklerin erişilebilen katılımcı sayılarına, paylaşılma oranlarına ve türlerine göre özel bir algoritma ile hesaplanmaktadır.