Model United Nations

Kulüp Başkanı Ahmet Zafer Sağlık
İletişim itumunpublicrelations@gmail.com

Model Birleşmiş Milletler (İngilizce: Model United Nations, MUN), gençlerin delege olarak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simülasyondur. Genelde konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içerir. Model Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'in kendisi tarafından da tanınan ve desteklenen bir organizasyondur. Bu konferanslar sayesinde katılımcılar daha önce akıllarına gelmeyen konular üzerinde araştırma olanağı bulup, bilgi düzeylerini ve dünyaya bakışlarını geliştirirler. Ayrıca katılımcılar konferans boyunca birbirlerini ikna etmeye çalıştıklarından hem İngilizce seviyeleri gelişir hem de sosyal açıdan kendilerini geliştirirler. Geleneksel olarak MUN konferanslarına akademik oturumlar, workshoplar ve konuşmacı sunumlarının yanı sıra akşamları sosyal etkinlikler ve şehir turları da dahildir. Bu sayede şehir veya yurt dışından gelenlere yerel kültür tanıtılır ve farklı bölgelerden gelen insanlar birbirleriyle bir iletişim ağı kurarlar. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü:Kulübün misyonu; öğrencilerin gerek tarihsel gerekse dünya gündemindeki kültürel, sosyal, ekonomik ve politik konulara olan duyarlılığını arttırarak, araştırma ve münazara kabiliyetlerini geliştirmek,  bir yandan aktif konuşmacı olarak dil becerilerini ilerletirken özgüvenlerini güçlendirmek,  aynı zamanda yüzlerce öğrenci ile tanışma fırsatını sağlayarak akademik becerilerin yanında sosyal iletişim becerilerinin de gelişmesine olanak sağlamaktır.Kulübün vizyonu; İTÜ’nün adını teknik başarıların yanı sıra sosyal başarılarla da duyurabilmek ve Türkiye MUN camiasında önde gelen isimlerden biri olmaktır.Dünyada MUN:Yale University, Harvard University, MIT, Stanford University, University of California (Berkeley), The U! niversity of Chicago, University of Cambridge, Uppsala University, University of Oslo, University of London, University of Economics (Prague), Goethe University Frankfurt, University of Geneva gibi birçok saygın üniversitede MUN kulüpleri bulunmaktadır.Türkiye’de MUN:Koç Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi birçok saygın üniversitede MUN kulüpleri bulunmaktadır. Bu üniversiteler arasında vakıf üniversitesi statüsünde olanların bütçeleri çoğunlukla kendi okulları tarafından karşılanmasına karşın İstanbul Teknik Üniversitesi gibi devlet üniversiteleri sponsorluk için şirketlerle anlaşmaktadır.

Konferans Detayları:Konferans açılış töreniyle başlar. Bu törende dışarıdan getirilen konuşmacılar ve konferansı düzenleyen ekibin yöneticileri konuşma yaparlar. Konferans eşzamanlı gerçekleşen komitelerden oluşur. Birleşmiş Milletler içerisinde de var olan Güvenlik Konseyi, İnsan ! Hakları Komitesi, Uluslararası Adalet Divanı ve başka birçok komite bunlara örnek olarak verilebilir. Özel birkaç komite hariç diğer komiteler yaklaşık 60 kişiden oluşmaktadır, bu sayıya görevliler, moderatörler ve gözlemciler dahil değildir. Görevliler konferans süresince, delegelerin tartışmanın bütünlüğünü bozmadan iletişim kurabilmeleri için, mesaj kağıdı taşırlar. Her komitede baş moderatör, yardımcı moderatör ve raportör olmak üzere toplam 3 moderatör bulunur. Gözlemciler ise lise düzeyindeki öğrencilerin öğretmenleri veya danışmanlarıdır. Komitenin işleyişini izlemek ve kendi öğrencilerinin faaliyetlerini kontrol etmek için odada bulunurlar. Komiteye hiçbir şekilde müdahale etme hakları yoktur. Konferans gözlemciler dışında tamamen öğrencilerden oluşur. Konferanstan haftalar önce her komitenin tartışacağı konu ve her katılımcının hangi komitede hangi ülkeyi temsil edeceği konferansın ! web sayfasında yayınlanır. Katılımcılardan beklenen sorumlu oldukları konu ve ülkeyi iyi derecede araştırmaları ve komitelerde bu konu için bir çözüm önerisi hazırlamalarıdır. Çözüm önerilerinin kabul edilmesi için komitedeki delegelerin çoğunluğunun kabul etmesi gerekir. Dolayısıyla her delege kendi savunduğu çözüm önerisini diğerlerine kabul ettirmeye çalışır. Konferans kapanış töreniyle sona erer. Bu törende organizasyon ekibinde yer alanlar konuşma yapar. Konferansın amacı Birleşmiş Milletler’in bir simülasyonunu oluşturmaktır. Dolayısıyla konferansın dili sadece İngilizcedir. Her katılımcının resmi giyim kurallarına uyması gerekir. Bu erkek katılımcılar için takım elbise, gömlek, kravat veya papyon; kadın katılımcılar için ise resmi giyim kurallarına uygun gördükleri bir elbisedir. Ayrıca her katılımcı konferansta bir ülkenin delegesi gibi davranmalı, ona göre konuşmalıdır. 

ITU MUN KULÜBÜ VE ETKİNLİKLERİ: ITUMUN her hafta salı günleri Elektrik Elektronik fakültesinde MUN eğitimi gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimde özellikle MUN konferansında nasıl davranmalı, nelere dikkat edilmeli, konferans öncesi ne gibi hazırlıklar yapılmalı gibi noktalara değinilmektedir. Aynı zamanda bir komite simülasyonu yapılarak belirlenen bir konu tartışılmaktadır. Böylelikle konferansın bir örneği hem yeni kişilere gösterilmiş olmakta hem de MUN'i daha yakından tanımaları sağlanmaktadır. Çarşamba ve perşembe günleri ise organizasyon ve yönetim kurulu toplantılarını yapılmaktadır. Bu toplantılarda senede bir kez düzenlenen konferansın detayları konuşulup, görev dağılımları yapılmakta, son görev uygulamaları tartışılmaktadır. Dayanışma içerisinde hazırlıklar yürütülmektedir. Sene içerisinde ise kulüp toplantılarında ortaklaşa kararlaştırılan gerek yurt içi gerekse yurtdışı konferanslara katılınmaktadır. Neredeyse her ay bir konferansa gitmeye özen gösterilir. Bu konferanslarda okulu başarılıyla temsil edebilmek için kulüp toplantıları titizlikle yürütülmektedir. Konferanslar genelde 3-4 gün sürer, bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilir. Geçen senelerden farklı olarak, kulüp bünyesinde bu sene başlamak üzere, özellikle hazırlık sınıfı öğrencileri için farklı bir eğitim planı düzenlecek olup, proficiency seviyelerine katkıda bulunmak üzere çeşitli faaliyetler planlanmaktadır. Ayrıca kulüp bünyesinde, her hafta bir sosyal etkinlik, bunun yanı sıra her iki haftada bir ‘debate’ etkinliği yapılması planlanmaktadır. 

Genel Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
Kültür-Sanat Kulüpleri Aktiflik Sıralaması:
6 ay önce
12 ay önce
arı24 Aktiflik Puanı:
?
Bu puan, kulübün son 1 yıl içerisinde yaptığı etkinliklerin erişilebilen katılımcı sayılarına, paylaşılma oranlarına ve türlerine göre özel bir algoritma ile hesaplanmaktadır.