İTÜ'ye Ağaç Kestiği İçin 120 Bin TL Ceza

Tuzla Belediyesi, Denizcilik Fakültesi bahçesinde izinsiz ağaç kestiği gerekçesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 120 bin TL para cezası kesti. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin Tuzla'da bulunan kampüs bahçesi içerisindeki ağaçların yurt inşaatı yapılacağı gerekçesiyle kesilmesi, Tuzla Belediyesi ile üniversite yönetimini tekrar karşı karşıya getirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 26 Şubat 2010'da vatandaşların şikayetleri üzerine yerleşke bahçesinde incelemelerde bulunarak işlem hakkında tutanak hazırlanmıştı. Tutanakla ilgili belediye encümeninde yapılan toplantıdan İTÜ'ye 'izinsiz ağaç kestiği' gerekçesiyle ceza yağdı. 25 Mart 2010 günü İTÜ Denizcilik Fakültesi'ne gönderilen kararda, "04.03.2010 tarih, 395 sayılı Zabıta Müdürlüğü'nün yazısında Tuzla Postane Mahallesi Manastır Yolu Caddesi İTÜ Denizcilik Fakültesinin içerisinde çeşitli büyüklükteki ağaçların kesildiği tespit edilerek, tutanak düzenlenmiştir. Bu tutanak esas alınarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik personelince yerinde inceleme yapılmış olup; ağaçların orman ağacı olması sebebiyle İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen "2010 Yılı Tazminatlara Esas Olmak Üzere 1-10 Yaş Arası Dikili Fidan Maliyeti Bedeli" cetveli kullanılarak kesilen 23 adet ağacın, 10 yaşından büyük ağaçların hesaplanmasında 1.4 katsayısı öngörülse de 10. yıldan itibaren maliyetin düşeceği göz önünde bulundurularak 1.1 olarak alınmış olup, İTÜ Denizcilik Fakültesi'ne 120.058,61 TL (Yüz yirmi bin elli sekiz Türk Lirası, Altmış bir Kuruş) para cezası verilmesine, kararın gereği için Park Bahçeler Müdürlüğü'ne gönderilmesine 16 Mart 2010 tarihinde yapılan encümen toplantısında oybirliği ile karar verildi" ibaresi yer aldı. Konuyla ilgili Cihan Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Serhan Kural, İTÜ Denizcilik Fakültesi Tuzla sahilinde bulunan kampüsü içerisindeki ağaçları yurt binası yapılması amacıyla izinsiz olarak kesildiğini belirterek, kesilen ağaçların yaşları ve cinslerinin belediyenin teknik ekipleri tarafından tespitinin yapıldığını ve konunun encümene havale edildiğini belirterek şöyle konuştu; "Belediye encümeni İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün ağaçların yaş ve cinslerine göre belirlediği tazminat bedelleri üzerinden hesaplamalarını yaparak yaklaşık 120 bin TL para cezasını İTÜ Denizcilik Fakültesi'ne tebliğ etmiştir. Ceza bedelinin belediyeye ödenmesi bu para kesilen ağaçların tazmini ve başka bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacaktır. Üniversite yetkilileri ağaçların kesilmesinden önce belediyeye herhangi bir bilgi vermediler, biz olayı duyarlı vatandaşların şikayetleri üzerine öğrendik."
Elektrik-Elektronik Fakültesi İkiye Bölünüyor 1 Nisan Şakası: İTÜFest '10 İptal Edildi!

DHMİ ve İTÜ, hava trafik yönetiminde iş birliği yapacak

İTÜ Maçka Kampüsü anaokulu mu oluyor?

Beklenen haber: İTÜ yemekhanesi özelleştirildi

İTÜ Mağara Araştırma Kulübü hayat kurtardı

15 TL ile öğrenciler doyuyor ancak İTÜ doymuyor: Belge ücretleri açıklandı