Selis
Son 180 günde 6 haber

İTÜ Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü Yönergesi yayınlandı: Kulüpler için neler değişecek?

İTÜ Öğrencı̇ Kulüplerı̇ ve Öğrencı̇ Faalı̇yetlerı̇ Koordı̇natörlüğü Yönergesı̇ 19 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yönergeyle birlikte Kulüpler Birliği dönemi sona erdi. Yayınlanan yönergedeki bazı maddeler ise dikkat çekiciydi. Biz de öne çıkan değişiklikleri derledik.

Amaç maddesi:

Eski: Bu Yönetmeliğin amacı; bilimsel, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin kişilik gelişimlerini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak, gerçekleştirilecek bedensel-sosyal-kültürel etkinliklerle sürdürülebilir gelişim ve değişimi toplumumuza taşımaktır.

Yeni: Bu Yönergenin amacı, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı zamanlarını değerlendirmek, sosyal gereksinimlerini karşılamak, bilimsel, kültürel, sanatsal, fikri, sportif ve sosyal faaliyette bulunmak, akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak veya etkinlik düzenlemek üzere kuracağı öğrenci kulüpleri ile bu kulüplerin bağlı olacağı Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğünün kuruluş, işleyiş, çalışma ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Yeni amaç maddesi ile kulüplerin bundan böyle Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü'ne bağlı olacağı belirtilmiş.

Peki bu Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu kimlerden oluşacak?

Madde 8'e göre; yeni kurulda, Rektör Yardımcısı veya Rektör Yardımcısı'nın görevlendireceği bir üniversite öğretim üyesi başkanlığında, Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörü, Bilimsel Faaliyetler Koordinatörü, Kültürel Faaliyetler Koordinatörü, Spor Faaliyetleri Koordinatörü, Sosyal Etkinlikler Koordinatörü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, İletişim Direktörü ve Koordinatörlük Öğrenci Temsilcileri yer alacak.

Rektör Yardımcısı, Daire Başkanı, Koordinatör, Faaliyet Koordinatörleri ve İletişim Direktörü ise kurulun doğal üyesi oluyor. İlgili görevlerde oldukları sürece kurulda da görev alacaklar. Koordinatörlük Öğrenci Temsilcisi ise bu yönergedeki usul ve esaslara göre seçilerek kurulda görev alacak.

Kurulun yetkileri neler olacak?

Kurulun yetkileri ise şu şekilde belirtilmiş:

  • Kulüplerin kuruluşu
  • Tescili
  • Yapısı
  • İşleyişi
  • Çalışması
  • Faaliyetleri
  • Değerlendirilmesi
  • Denetimi
  • Askıya alınması
  • Faaliyetlerinin durdurulması ve/veya kapatılmasına ilişkin tam yetki

Koordinatörlük Öğrenci Temsilcisi nasıl seçilecek ve de görevleri neler olacak?

Yönetmeliğe göre her tür kulübü temsilen bir adet temsilci görev yapacak. Yani, Uzmanlık Kulüpleri'nin; Kültür, Sanat ve Düşünce Kulüpleri'nin ve Spor Kulüpleri'nin her birini temsilen birer temsilci olacak. Koordinatörlük Öğrenci Temsilcileri, kurula ve koordinatörlüğe karşı sorumlu olacak. Görevleri, ilgili faaliyet koordinatörlüğü bünyesindeki kulüp faaliyetleri hakkında görüş bildirmek ve kurul, koordinatörlük ve ilgili faaliyet koordinatörlüğü ile temsil ettikleri kulüpler arasındaki eşgüdüme katkı sağlamak olacak.

Kulüplere danışman yerine "Veliler" eşlik edecek

Yine eski yönetmelikte olduğu gibi her kulübün bir danışman öğretim üyesi bulunacak, ancak danışmanların yeni yönetmelikle yeni bir görevi daha olacak. Eski yönetmeliğe göre sadece bir kulübe danışmanlık yapabilirken artık 2 kulübe danışmanlık yapma hakları olacak. Dikkat çeken diğer yeni görevleri ise şu şekilde:

11(6-ğ) Maddesi

Bu madde ile kulüplerin gerçekleştirdiği herhangi bir kampüs dışı aktivitede, kulübe refakatçi birinin olması şart koşuldu.

Kulüplerin paylaşım yapma özgürlüğü kısıtlanıyor

16(9,10)

Bu iki madde ile kulüpler sadece kulüp etkinlikleriyle ilgili paylaşımlarda bulunabilecekler. Kulüplerin düşünce özgürlüğü ellerinden alınmış oluyor. İstedikleri gibi kendilerini ifade etme şansları kalmıyor.

Eski yönetmelik ile kıyaslayarak daha detaylı okumak isterseniz yeni yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

A3 Dijital Sergi: İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencileri'nin 3D bitirme projeleri yayınlandı İTÜ, 250. Yıl Özel Logosu'nu yarışmayla belirliyor

İTÜ'lü akademisyen Celal Şengör'ün skandal ifadeleri

Ders programı oyuncağa döndü: Bir gün online bir gün yüz yüze

Merkez Spor Salonu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi pandemi önlemleriyle açılıyor

İTÜ birincisi Hüseyin Umutcan Ay'ın dikkat çekici konuşması

Sosyal medyadan karelerle İTÜ mezuniyet töreni