Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN'in Teşekkür Mesajı

Değerli İstanbul Teknik Üniversiteliler,

Hayatının İTÜ’de başladığına inanan bir akademisyen olarak 2008 yılından bu yana İTÜ Rektörü unvanıyla görev yapma onuruna eriştim. Görevimin başına geçtiğim ilk andan son ana kadar büyük bir kıvanç ve onurla her gün ayrı bir şevk ve heyecan duyarak İTÜ’lülere ve Ülkeme hizmet etmeye çalıştım.

Uluslararası vizyona sahip, bilim disiplini odaklı, yeniliğe ve kaliteye önem veren, insan merkezli, akademik liyakata saygılı, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim anlayışıyla ulaşılabilir bir dönem yaşadık. Bu süreç boyunca bana ve ekibime duyduğunuz güvenle büyük başarılara imza attık. İTÜ değerlerini her ne pahasına olursa olsun savunduk, yücelttik. İTÜ’yü hep birlikte daha ileriye taşıdık. Her başardığımızla, Üniversitemizi toplumla barışık ve görünürlüğü artan bir kurum haline getirdik. Tüm paydaşlarımızla sağladığımız barış ve huzur ortamı ile ne kadar büyük ve birbirine bağlı bir aile olduğumuzu tekrar hatırladık.

Sevgili İstanbul Teknik Üniversiteliler,

Rektör olarak İTÜ’yü bir Dünya Üniversitesi yapma hedefime ulaşmanın gururu ve İTÜ’nün tüm haklarını en iyi şekilde korumayı başarmış bir yönetici olarak 6 Ağustos 2012, saat 09.00’da Rektörlük binasında Üniversite Yönetim Kurulu ile birlikte yapılacak törenle yeni yönetime devrediyorum.

2008-2012 Dönemi boyunca yaşanan güzel başarıların yanında ne yazık ki bazı üzücü suçlamalar olmasına karşın şahsımı hedef almış hiçbir şikayet ve suçlama ‘‘İTÜ Başarısını’’ engelleyemedi.

Dönemimde Üniversitemiz bünyesinde yapılan 600’ün üzerinde ihalenin sadece 1’i olan Merkezi Derslik Binası inşaatı ihalesine yapılan itiraz Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından uygun bulunmuş ve KİK’in görüşü doğrultusunda işlem yapılmış olması yönetimimizin şeffaflığının en büyük göstergesidir.

Arı Teknokent bünyesinde ise toplam 2 inşaat ihalesi yapılmıştır. Bunlardan birincisi yaklaşık 60.000 m2’lik ve bu yaz tamamlanacak olan ARI-3 binasıdır. Diğeri ise henüz inşaatına başlanan 5.000 m2’lik Enerji Teknokent binasıdır. Kültürel A.Ş. bünyesinde yapılan inşaat ihalesi ise Üsküdar Küplüce’deki  25.000 m2’lik Ana Okulu ve İlk Öğretim Okulu’nun yapımı işidir.  Gerek Teknokentimiz gerekse de Kültürel A.Ş.’deki ihalelerimiz ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamıştır.

ARI-3 Teknokent binamızın inşaatı ile ilgili olarak, ruhsatsız bina yapmam gerekçe gösterilerek savcılığa 10.05.2011 tarihinde üçüncü kişiler tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve bu konuda ifadem alınmıştır. Savcılık 17.01.2012 tarihinde yaptığı incelemelerin sonucunda konuyla ilgili takipsizlik kararı vermiştir. 06.01.2012 tarihinde ise ARI-3 binasının ruhsatsız yapılması tekrar gerekçe gösterilerek yine üçüncü kişiler tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Bunun üzerine yeniden ifadem alınmıştır.  12.07.2012 tarihinde savcılık aynı şekilde tekrar takipsizlik kararı vererek süreci sonlandırmıştır.

22.04.2011 tarihinde üçüncü kişilerin Sayıştay Başkanlığı’na ve değişik üst makamlara farklı konularla ilgili olarak yaptıkları şikayetler üzerine Ağustos 2011’de YÖK Denetleme Kurulu Başkanı’nın başkanlığında bir heyet tarafından İTÜ Geliştirme Vakfı, Arı Teknokent ve Kültürel A.Ş. detaylı denetim ve incelemeden geçirilmiştir. Yaklaşık 6-7 ay süren denetimden sonra yapılan iddiaların asılsız olduğu tespit edilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İTÜ Geliştirme Vakfı ve Şirketleri’nin (Arı Teknokent ve Kültürel A.Ş.) 2006-2012 Dönemi’ni kapsayan denetimi Nisan-Haziran 2012 boyunca 3 aylık bir süreç olarak gerçekleşmiştir. Yapılan denetimde incelemeye konu edilecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Bütün bunların dışında 2010 yılından bu yana üst makamlara yapılan isimsiz ve isimli şikayetlere Rektörlük olarak yaptığımız yazılı açıklamalardan sonra herhangi bir üst makam ön inceleme kararı bile almayarak tüm iddiaların asılsız olduğunu göstermiştir.

Görevim boyunca Üniversitemizin çok değerli arazileri ile ilgili olarak özel şirketler ve kamu kurumları aracılığıyla üniversitemize ulaşan talepler Üniversite Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşılmış ve Üniversitemizin menfaatleri gözetilerek hiçbir talep karşılanmamıştır. Üniversitemiz arazileri, Rektörlüğü devraldığım zamandaki gibi korunmuş, ayrıca arazilerimizin artırılması yönünde bir çok girişimde bulunulmuştur. Yeni yönetim tarafından bu girişimlerin takip edilip olumlu sonuçlandırılacağına inanıyorum.

Tüm bunların yanında 11 Temmuz 2012 tarihinde YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı’na İTÜ Geliştirme Vakfı ve İştirakleri’nin (ARI Teknokent ve Kültürel A.Ş.) 2008-2012 Dönemi için harcama ve yatırımlarının 06.08.2012 tarihine kadar sonuçlanacak şekilde denetlenmesi talebinde bulundum.

Yukarıda bahsedildiği gibi faaliyetlerimizle ilgili olarak herhangi bir sorun yaşanmamış olmasına rağmen, üniversite yönetimini ve şahsımı yıpratmaya yönelik birçok asılsız şikayet üst makamlara yapılmıştır. Yönetim olarak üniversitemize sağlayabileceğimiz en büyük katkının peşinden koşarken bu tip asılsız ve mesnetsiz engelleme girişimleri, huzurunuzu bozmamak için sizinle bugüne kadar paylaşılmamış, bizlerin motivasyonunu da asla bozmamıştır.

Değerli İstanbul Teknik Üniversiteliler,

Dönemim içinde başlayıp halen devam etmekte olan bazı önemli projelerimizle ilgili olarak da sizlere bilgi vermek istiyorum:
  • Altyapı Destek Projesi kapsamında öğretim elemanlarımızdan alınan talepler doğrultusunda bilgisayar alımlarıyla ilgili piyasa araştırması yapılmış, şartname hazırlanarak ihale aşamasına gelinmiştir.
  • Yaklaşık 60.000 m2’lik ARI-3 binası Eylül 2012’de hizmete girmiş olacak. Enerji Teknokenti binasının Haziran 2012’de inşaatına başlanmış, 2012 sonu itibariyle bitmesi hedeflenmektedir. Deniz Teknokenti, Otomotiv Teknokenti, Tasarım Teknolojileri Teknokenti ile Havacılık ve Uzay Teknokenti kurma çalışmalarına başlanmıştır. 
  • Ayazağa Yerleşkesi'nde yaklaşık 350 bin m2 mekanın yenilenmesine yönelik bir master plan elde edilmesini amaçlayan "Sürdürülebilir İTÜ Yerleşkeleri" Projesinin ilk aşaması için açılan yarışma sonuçlanmış; ilgili birimlerden derlenen ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda bina ihtiyaç programlarının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.
  • İnşaatı devam etmekte olan İTÜ Kreş ve Anaokulu’nun (2.500 m2) 2012 yılı sonu itibariyle hizmete açılması için gerekli tüm planlamalar yapılmıştır.
  • Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyeleri Ofis Binaları projelendirme çalışmaları tamamlanmış ve ihale aşamasına gelinmiştir.
  • Maçka Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Sosyal Merkezi Projelendirme çalışmaları tamamlanmış ve ihale aşamasına gelinmiştir.
  • Kapasite yetersizliği nedeniyle başlatılan Merkez Kütüphane Ek Bina  (2.500 m2) projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
  • Yüksek Lisans Programlarının Akreditasyonu ile ilgili süreç başlatılmıştır.  

Değerli İstanbul Teknik Üniversiteliler,

Görev saatlerim dışında her zaman kampüste daha fazla zaman geçirmek için adeta fırsat kolladım. Her sohbet ettiğim akademisyen, idari çalışan, öğrenci ya da mezun İTÜ’lüyle, Üniversitemizin farklı bir yönünü tanıdım. Benimle değişik ortamlarda ve sosyal medyada sohbet eden, görüş ve önerilerini paylaşan tüm İTÜ’lülere teşekkür ederim.

İTÜ’nün bugün Dünya Yükseköğretimindeki konumu; yüzyıllardır sahip olduğu geleceğe dönük vizyonu çalışkan İTÜ Ailesi’nin ortak başarısıdır. Bu başarı tablosunun oluşturulmasında hiç şüphesiz asli yüklerinin üstünde görev yapan akademik ve idari çalışanlarımızın, gerek dünyanın dört bir yanında İTÜ’lü olarak büyük başarılara imza atan mezunlarımızın gerekse ulusal ve uluslararası başarıdan başarıya koşan sevgili öğrencilerimizin payı büyüktür. ‘‘İTÜ Başarısına’’ gönül vermiş, desteğini esirgememiş herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

İTÜ’nün, kazandığı bu ivme ile yeni yönetim sürecinde de önemli başarılara imza atacağına inancım tamdır. Büyük kurumsal yapıların varlıklarının en önemli unsuru olan “Süreklilik” anlayışıyla dönemim içinde başlatılmış olan projelerin ve özellikle tüm paydaşlarla birlikte sağlanan barış ve huzur ortamının devamlılığı Üniversitemiz için son derece önemlidir. Umarım bundan böyle de İTÜ’nün köklü geçmişine ve ismine yakışan dürüstlük, şeffaflık, adalet anlayışı hakim olmaya devam eder.

İTÜ’lü bir akademisyen olarak, bundan sonraki süreçte de Üniversiteme ve Ülkeme aynı şevk, heyecan ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğim. İnşaat Fakültesi’ndeki odamın kapısının her daim açık olduğunu, sizleri ağırlamaktan keyif duyacağımı ve sıcak sohbetinize çayımın ve kahvemin eşlik etmek üzere her zaman hazır olacağını bilmenizi isterim.

Saygı ve Sevgilerimle,  

Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN
Rektör
3 Ağustos 2012

Yeni Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet KARACA'nın Mesajı İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ TERCİH GÜNLERİ

250. Yıl Şenlikleri nedir, ne değildir

Ağaçlı Yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı

İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Eskikaya hayatını kaybetti

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay Özmen hayatını kaybetti

İşletme Fakültesi sonunda yerleşik hayata geçecek gibi görünüyor