Zekican
Son 180 günde 0 haber

Tercihlerde İTÜ: İstatistiklerle İTÜ'yü tercih edenlerin Türkiye dağılımı

Tablolar ve metin: Güray Baran İnsan

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) her yıl belli tarihlerde, o yıl üniversitelere yerleşen öğrenciler ile ilgili yerleşenlerin cinsiyet dağılımı, yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler, yerleşenlerin geldikleri iller gibi başlıklar altında istatistikler yayınlamaktadır.

Bu haberimizde 2019-2020 döneminde İTÜ’ye yerleşenlerin, bölüm bölüm geldikleri coğrafi bölgelerin oransal dağılımını ve en çok öğrenci yerleştiren illerini inceleyeceğiz. UOLP ve KKTC bölümlerine bu haberde yer vermedik. İTÜ'yle alakalı bunlar gibi daha fazla istatistiklere buradan ulaşabilirsiniz.

İnşaat Fakültesi

Çevre Mühendisliği (%30)

Çevre Mühendisliği bölümüne eğilim büyük bir oranla Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşmakla birlikte, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yerleşen bulunmadığı görünüyor. Çevre Mühendisliği bölümüne en çok öğrenci yerleştiren iller ise; İstanbul(46), Bursa(4), İzmir(4)

Çevre Mühendisliği(%100)

Bölümün %30'unda olduğu gibi %100'ünde de tercih yoğunluğu Marmara Bölgesi üzerinde görünüyor. Bölümün en çok tercih edildiği iller ise İstanbul(34), İzmir(5) ve Kocaeli(3) şeklinde.

Geomatik Mühendisliği(%30)

Geomatik Mühendisliği bölümünde %61 oranıyla en çok öğrenci yerleştiren bölge Marmara ardından ise %14 oranıyla Karadeniz geliyor. Bölümün en çok tercih edildiği il olan İstanbul’u(25) Bursa, Sakarya ve Samsun dörder öğrenci ile takip ediyor.

Geomatik Mühendisliği(%100)

%71 gibi büyük bir oranla Marmara Bölgesi diğer bölümlerde olduğu gibi en çok öğrenci yerleştiren bölge olarak göze çarpıyor. İl bazında yerleşen sayısı en çok olanlar ise İstanbul(26) ve Bursa(6)

İnşaat Mühendisliği(%30)

İnşaat Mühendisliği'nde Marmara Bölgesi haricinde homojen bir dağılım görünüyor. İl bazında bakıldığında ise yine en çok öğrenci yerleştiren il olarak İstanbul(65), ardından ise İzmir(11) ve Ankara(10) gelmekte.

İnşaat Mühendisliği(%100)

Bölümde göze çarpan bölge, öğrenci yerleştirmede %19,4 oranıyla ikinci olan Akdeniz Bölgesi. Bölüme en çok öğrenci yerleştiren il ise yine İstanbul(23) oluyor.

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı(%100)

Mimarlık Fakültesi'ne baktığımız zaman oranların İnşaat Fakültesi'nden pek de farklı olmadığını görüyoruz. İl bazında bakıldığında ise İstanbul(16) ardından 8 öğrenci ile Bursa bu bölümün en çok tercih eden ikinci il oluyor.

İç Mimarlık(%30)

İç Mimarlık bölümünde oranlara bakıldığında en fazla öğrencinin yerleştiği bölge Marmara Bölgesi oluyor. Marmara Bölgesi'ni %12,9 oranıyla Karadeniz takip ederken en az öğrencinin geldiği bölge Doğu Anadolu oluyor. Şehirlere bakıldığında ise kontenjanın neredeyse yarısını İstanbul doldururken onu 3 öğrenci ile Ankara takip etmekte.

Mimarlık(%30)

Mimarlık bölümünde bölgesel dağılıma bakıldığında %45 oran ile Marmara önde gelirken onu %17,7 ile Ege, %12,4 oranla Karadeniz takip ediyor. İl dağılımı ise İstanbul(30), İzmir(10) ve Bursa(6) şeklinde.

Mimarlık(%100)

Dağılımlara bakıldığında kontenjanın yarısından fazlası Marmara Bölgesi'nden gelmekte iken Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden öğrenci gelmemiştir. İllere bakıldığında ise 23 öğrenci yerleştiren İstanbul’un ardından dörder öğrenci ile Bursa ve İzmir gelmekte.

Peyzaj Mimarlığı(%100)

Peyzaj Mimarlığı bölümünde tabloya bakıldığı zaman bölümün dörtte üçü Marmara Bölgesi'nden gelmekte iken Doğu Anadolu Bölgesi'nden hiç öğrenci gelmemiştir. İl bazında bakıldığında da İstanbul’dan (42) gelen öğrenci yoğunluğu göze çarpıyor.

Şehir ve Bölge Planlama(%30)

Tabloya bakıldığında Şehir ve Bölge Planlama bölümünde, veriler diğer fakülte bölümlerinden çok da farklı görünmüyor. İl bazında dağılımlar ise İstanbul(36), Bursa(4) şeklinde.

Şehir ve Bölge Planlama(%100)

Bölümde, %62,9 oranlı Marmara bölgesini %11,3 oranıyla İç Anadolu Bölgesi takip ediyor. Bu oran en çok öğrenci gelen illerde de (İstanbul 33, Ankara 6) benzer şekilde görünüyor.

Makina Fakültesi

Makina Mühendisliği(%30)

İTÜ’nün en yüksek kontenjana sahip bölümlerinden biri olan Makina Mühendisliği bölümünün grafiğinde yoğunluk çoğunlukla Marmara Bölgesi'ndeyken onu %14,2 ile Ege, %13,7 ile İç Anadolu takip ediyor. İl bazında ise en çok yerleşen öğrenciler İstanbul(53), Bursa(17) ve Ankara/İzmir'den (13) gelmekte.

Elektrik Elektronik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(%30)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde %51,3 ile Marmara Bölgesi en çok öğrenci yerleştiren bölge iken onu %17,7 ile İç Anadolu Bölgesi takip ediyor. İl bazında ise en çok yerleşen öğrenciler İstanbul(42), Ankara(6) ve Balıkesir'den (6) gelmekte. 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(%100)

Tablo bölümün %30 İngilizce'sinden çok da farklı gözükmüyor. En çok öğrenci yerleştiren iller ise İstanbul(23), İzmir(6) ve Sakarya(4).

Elektrik Mühendisliği(%30)

Elektrik Mühendisliği bölümünde %53,1 ile Marmara Bölgesi en çok öğrenci yerleştiren bölge iken %1,0 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi en az öğrenci yerleştiren bölge oluyor. İl bazında ise İstanbul(34) ve Balıkesir(5) ilk ikide.

Elektrik Mühendisliği(%100)

Tablo, bölümün %30'undan farklı görünmüyor. İl bazındaki sıralama ise İstanbul(15) ve Denizli(4) şeklinde.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği(%30)

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümünde %67,7 oranlı Marmara Bölgesi'ni %21,0 oranıyla Ege Bölgesi takip ediyor. Bu oran en çok öğrenci gelen illerde de (İstanbul 22, Bursa 8, İzmir 6) benzer şekilde görünüyor.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği(%100)

Bölümde %61 ile Marmara Bölgesi en çok öğrenci yerleştiren bölge iken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde oran %0. İl bazında ise İstanbul(17) ve Kocaeli(5) en çok öğrenci yerleştiren iller oluyor.

Maden Fakültesi

Cevher Hazırlama Mühendisliği(%30)

Sene içinde kapatılma durumuyla karşı karşıya kalan Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümüne yerleşen öğrencilerin neredeyse dörtte üçü Marmara bölgesinden gelmekte iken diğer bölgelere oranlar homojen şekilde dağılmış durumda. Bu oranlar il bazında olan tabloya da yansımış: İstanbul(40), Kocaeli(3), Bursa(2).

Jeofizik Mühendisliği(%30)

Jeofizik Mühendisliği bölümünde %71 gibi büyük bir oranla Marmara Bölgesi en çok öğrenci gelen bölge konumunda iken Doğu Anadolu Bölgesi'nden hiç öğrenci gelmemiş durumda. Bölge tablosundaki veriler en çok öğrenci çıkaran iller (İstanbul 33, Bursa 5 ve İzmir 3) tablosuna da yansımış durumda.

Jeoloji Mühendisliği(%30)

Jeoloji Mühendisliği bölümünde tabloya bakıldığında oranların Jeofizik Mühendisliği bölümünden pek de farklı olmadığını görüyoruz.

Maden Mühendisliği(%30)

Maden Mühendisliği bölümünde 62 kişilik kontenjanın 43’ü Marmara Bölgesi'nden gelirken Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden hiç öğrenci gelmemiş. İl tablosuna baktığımız zaman Marmara Bölgesi'nden gelen 43 öğrencinin 37’sinin İstanbul’dan geldiğini görmekteyiz.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği(%100)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünde %41,9 oranıyla en çok öğrenci yerleştiren bölge Marmara Bölgesi iken onu %17,7 ile Akdeniz bölgesi takip etmekte. İl bazında tablo ise şu şekilde: İstanbul(18), Ankara(5), İzmir(4)

Kimya Metalurji Fakültesi

Gıda Mühendisliği(%30)

Gıda Mühendisliği bölümünün tablosuna baktığımız zaman kontenjanın neredeyse dörtte üçü Marmara Bölgesi'nden gelen öğrenciler ile dolmakta iken Ege ve İç Anadolu bölgeleri %6,9 orana sahip durumda. İl bazında bakıldığında da bölüm kontenjanının yarısından fazlası İstanbul’dan geldiği görülmekte.

Kimya Mühendisliği(%30)

Kimya Mühendisliği bölümünde Ege Bölgesi'nin kontenjan üstündeki yoğunluğu dikkatleri çekerken Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden öğrenci gelmediği görülüyor. İl bazında ise durum şu şekilde: İstanbul(25), İzmir(8)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(%30)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde de Kimya-Metalurji Fakültesi'ndeki diğer bölümler gibi Doğu Anadolu Bölgesi'nden öğrenci olmadığı görünüyor. İllere bakıldığında ise İstanbul'dan (15) sonra Bursa’nın (8) yoğunluğu dikkat çekiyor.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(%100)

Bölümün bölge dağılım tablosu, %30'undan pek farklı durmamakla birlikte İç Anadolu Bölgesi'nin yoğunluğu göze çarpıyor. İl bazında ise durum şöyle: İstanbul(22), Kocaeli(5), Ankara/Antalya/Bursa(3)

İşletme Fakültesi

Ekonomi(%100)

İTÜ’nün tek Eşit Ağırlık ile öğrenci alan bölümü Ekonomi bölümünde 34 öğrenci ile en çok öğrenci yerleştiren bölge Marmara iken Güneydoğu Anadolu Bölgesi!nden hiç öğrenci gelmediği görünüyor. İl bazında tablo ise şu şekilde: İstanbul(19), İzmir(7)

Endüstri Mühendisliği(%30)

82 kişilik kontenjanının 51 kişisi Marmara Bölgesi'nden gelirken 11 kişi Ege’den, 7 kişisi Akdeniz’den gelmekte olan Endüstri Mühendisliği bölümünün il bazında olan tablosuna bakıldığı zaman kontenjanın 34 kişilik kısmı İstanbul’dan gelmekte olduğunu görüyoruz.

Endüstri Mühendisliği(%100)

Bölümün kontenjan dağılımının %30 İngilizce'sinden çok farklı olmadığını görüyoruz.

İşletme Mühendisliği(%100)

İşletme Mühendisliği bölümünün neredeyse yarısı Marmara Bölgesi'nden gelmekte iken Marmara’yı %17,7 ile Ege ve %12,4 ile Karadeniz bölgesi takip etmekte. En çok öğrenci çıkaran il dağılımları ise şu şekilde: İstanbul(36), İzmir(13), Bursa(8)

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği(%30)

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünde %59,7 ile Marmara Bölgesi en çok öğrenci yerleştiren bölge iken Doğu Anadolu Bölgesi'nden hiçbir öğrenci yerleşmemiş. İl bazında bakıldığında ise Marmara Bölgesi'nden yerleşen 37 öğrencinin 32’si İstanbul’dan gelmekte olduğu görülüyor.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği(%30)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde kontenjan dağılımı Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünden çok farklı olmadığı görülüyor.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Mühendisliği(%30)

%64,5 oranıyla Fizik Mühendisliği bölümüne en çok öğrenci yerleştiren bölge Marmara olurken Doğu Anadolu Bölgesi'nden hiç öğrenci yerleşmediği görülüyor. İl tablosuna bakıldığında ise kontenjanın neredeyse yarısı İstanbul’dan geldiği görülüyor.

Kimya(%30)

%80,6 gibi büyük bir oranla Kimya bölümüne en çok öğrenci yerleştiren bölge Marmara oluyor. Kontenjanın yarısından fazlasının İstanbul’dan (48) geldiği görülüyor.

Matematik Mühendisliği(%30)

Matematik Mühendisliği bölümünde tablo Kimya bölümünden farklı görünmüyor. Bu bölümde de Marmara Bölgesi %87,1 oranıyla en çok öğrenci yerleştiren bölge oluyor. En çok öğrenci yerleştiren iller ise şu şekilde: İstanbul(37), Bursa(5), Balıkesir(5)

Moleküler Biyoloji ve Genetik(%100)

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde %56,5 ile Marmara en çok öğrenci yerleştiren bölge iken onu %16,1 ile Ege takip etmekte. İl bazında tablo ise şu şekilde: İstanbul(24), Bursa(6), İzmir(6)

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Meteoroloji Mühendisliği(%30)

Meteoroloji Mühendisliği bölümünde %62,5 ile en çok öğrenci yerleştiren bölge Marmara bölgesi iken onu %9,7 ile Doğu Anadolu Bölgesi takip etmekte. İllere bakıldığında da kontenjanın neredeyse yarısının İstanbul’dan geldiği görülüyor.

Uçak Mühendisliği(%30)

72 kişilik kontenjanının 48’i Marmara Bölgesi'nden gelen Uçak Mühendisliği bölümüne yerleşenlerin 35’inin İstanbul’dan geldiği görülüyor.

Uzay Mühendisliği(%100)

Yerleşenlerin %37,5’i Marmara, %22,2’si İç Anadolu, %16,7’si Akdeniz bölgelerinden gelen Uzay Mühendisliği bölümüne Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden hiç öğrenci gelmediği görülüyor.

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(%30)

Yerleşenlerin %44,9’u Marmara, %19,4’ü Ege, %16,3’ü Akdeniz bölgelerinden gelen Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümüne denize kıyısı olan bölgelerimizden yerleşenler çoğunlukta görünüyor. İlginç olan ise en çok öğrenci yerleştiren 3. il daha önce ismini görmeye pek alışkın olmadığımız Hatay(6) ilimiz.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(%30)

%31,7 ile yerleşme yüzdesinde büyük pay Marmara Bölgesi'nde görünse de Akdeniz Bölgesi %22 ve Ege Bölgesi %17,1 ile yerleşenlerin ciddi bir bölümünü oluşturmakta.

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği(%100)

%51,3 ile yerleşenlerin yarısından fazlasını karşılayan Marmara Bölgesi'ni 14,2 yüzdelik dilimleriyle Akdeniz ve Ege bölgeleri takip ediyor.

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

Tekstil Mühendisliği(%100)

Tekstil Mühendisliği bölümü tablosuna baktığımız zaman bölgelerin yerleştirme oranları arasında büyük farklar görünmemekte. İllere bakıldığında ise durum şöyle: İstanbul(16), Denizli(4) ve Ankara/Aydın/Samsun(3).

2019-2020 dönemi İTÜ lisans mezun dereceleri açıklandı 2020-2021 akademik takvimi yayınlandı, derslerin nasıl yapılacağı belirsizliğini koruyor

Rektörlükten İTÜ MBG Kulübü’ne SDKM darbesi

İTÜ'nün en iyi proje takımları - Bölüm 1

Yurt mu işletme mi?

İTÜ hazırlık sınıfı kitaplarını görücü usulü satıyor

İTÜ Geliştirme Vakfı 2023-2024 yılı öğrenim burs başvuruları başladı