Mustafa
Son 180 günde 0 haber

TÜMA 2021 raporunda İTÜ tüm kategorilerde düşüş yaşadı

Geçtiğimiz hafta 2021 yılına ait Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) raporu yayınlandı. 2020 raporuyla karşılaştırıldığında İTÜ, 2021 senesinde tüm değerlendirme kategorilerinde geriledi.

2020 yılının raporuna ulaşmak için buraya, 2021 yılının raporuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) nedir?

TÜMA, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan bir öğrenci memnuniyet çalışmasıdır. Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin okulları hakkındaki memnuniyet düzeyini belirlemeyi ve çıkan sonuçları listeleyerek Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı temel amaç belirleyen TÜMA, 2016'dan beri Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin okulları hakkındaki memnuniyet araştırmaları yürütüyor. Raporda üniversiteler, öğrenciler tarafından 6 farklı kategoride değerlendirildi. Bu 6 alan ise şöyle:

  • Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı
  • Uzaktan Eğitim Alt Yapısı (2020'deki araştırmada "Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu" idi.)
  • Akademik Destek ve İlgi
  • Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet
  • Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği
  • Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği

Genel Memnuniyet 

Yukarıda bahsedilen 6 alandaki puanlar toplanarak oluşturulan genel sıralamaya göre İTÜ, 458 puanla 27. sıraya yerleşti. 2020 yılına göre düşüş yaşayan İTÜ, 2020'de 505 puanla 14. olmuştu. Devlet üniversiteleri bazında değerlendirmede ise 2020'de 6. iken 2021'de 12. oldu. 

Diğer kategorilerdeki sıralamalar ise şöyle:

Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı

İTÜ, "Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı" alanında 2020'de 15. sıradayken 2021'de 21. sıraya geriledi.

 Uzaktan Eğitim Alt Yapısı

2020'deki araştırmada "Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu" olan 2021'de ise "Uzaktan Eğitim Alt Yapısı" olarak değerlendirilen kategoride İTÜ, 8. sıradayken 48. sıraya geriledi.

Akademik Destek ve İlgi

İTÜ, "Akademik Destek ve İlgi" alanında 2020'de 19. sıradayken 2021'de 28. sıraya geriledi. 

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet

İTÜ'nün sıralama bakımından en geride olduğu kategori olan "Kurum Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" kategorisinde ise 2020'de 64. sırada iken 2021'de 70. sıraya geriledi. 

Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliğinden Memnuniyet

İTÜ, "Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliğinden Memnuniyet" kategorisinde 2020'de 6. sıradayken 2021'de 11. sıraya geriledi.

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği

"Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" kategorisinde ise İTÜ, 2020'de 8. sırada iken 2021'de 17. sıralamaya geriledi.

Peki İTÜ'nün harf notu ne?

Özet olarak aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere; İTÜ, "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" kategorisinden D, "Uzaktan Eğitim Alt Yapısı" kategorisinden C, "Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı"ve "Akademik Destek ve İlgi" kategorilerinden B, "Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliğinden Memnuniyet" ve "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" kategorilerinden alırken "Genel Memnuniyet" notu ise B oldu. 

 

İTÜ'den önemli karar: aşı kartı zorunluluğu geliyor ITUASTEAM, ROBOTX yarışmasına Türkiye'den katılan ilk üniversite takımı oldu

250. Yıl Şenlikleri nedir, ne değildir

Ağaçlı Yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı

İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Eskikaya hayatını kaybetti

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay Özmen hayatını kaybetti

İşletme Fakültesi sonunda yerleşik hayata geçecek gibi görünüyor