2012-2013 Üniversitelerarası Yatay Geçiş Başvuruları

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI  (İTÜ DIŞINDAN YAPILACAK YATAY GEÇİŞ BAŞVURULAR)

Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ve “İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi" hükümlerine uygun olarak,  2012-2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Lisans programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda çıkartılmıştır.

 

A) İngilizce Yeterlik Sınavı
İTÜ’de öğretim dili hem %30 hem de %100 İngilizce olduğundan adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri (Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Türkçe olan lisans programları ile Meslek Yüksekokulu programları hariç) şarttır. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin İngilizce yeterlikleri İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ve o eğitim-öğretim yılına ait Akademik Takvimde tarihleri ilan edilen İngilizce Yeterlik Sınavları ile belirlenir. Adayların Üniversite Senatosunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası nitelikte bir İngilizce sınavından aldığı not da İngilizce Yeterlik Sınavı yerine sayılabilir. İTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı, uluslararası nitelikte bir İngilizce sınav sonucu sunmayanlar için zorunlu ve başarılması gereken bir sınavdır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak veya İTÜ İngilizce Yeterlik Sınavına girerek en az 60 almaları gerekmektedir.

 

B) Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yeri

Aşağıda belirtilen tüm belgeler tamamlanmış olarak 16 Ağustos 2012 (dahil) tarihine kadar İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapılması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamadığı için eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara bildirim yapılmaz.

 

C) Kontenjanlar

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayınız.

 

D) Başvuru Koşulları

Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanı İçin Başvuru Koşulları

1) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.
2) Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur.
3) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması (İTÜ için kredili derslerde en az DD, kredisiz derslerde BL) zorunludur. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programlarında (müfredat) yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarılı olmayan (İTÜ için FF, VF, T) öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
4) Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.50/ 4.00 (yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 60/ 100) olması zorunludur.

5) Öğrencinin merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur.
6) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.
7) Öğrencinin bulunduğu programda yatay geçiş yapacağı yarıyıla kayıt olup, o yarıyılı okumamış olunması zorunludur.
8) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm dersleri dönem kaybı olmaksızın başarmış olması zorunludur.
9) İngilizce Yeterlilik şartının sağlanması gereklidir.
10) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.

 

Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanı İçin Başvuru Koşulları
1) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı öğrenci olması zorunludur.
2) Öğrencinin lisans programında en az iki dönemi tamamlamış olması zorunludur.
3) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm dersleri başarmış olması zorunludur.
4) Öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2.50/ 4.00 veya eşdeğeri olması zorunludur.
5) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

6) İngilizce Yeterlilik şartının sağlanması gereklidir.

 

E) Senato Esasları

İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi için tıklayınız.
 

F) Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt

(Aşağıdaki belirtilen belgeler ile birlikte en geç 16 Ağustos 2012 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.)

  I) Yurt İçi Başvurular İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt (Türkiye'deki Üniversitelerden Yapılacak Başvurular)

1) Online başvuru formu ( http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/yurticiyatay/basvuru/ adresinden 16 Temmuz - 16 Ağustos 2012 tarihleri arasında önkayıt yapılması gerekmektedir. )

2) Not belgesi (Transcript) öğrencinin son olarak okuduğu sınıfın aldığı ve alması gereken derslerin ders saatlerinin (ders+uygulama+laboratuar) ile kaç yarıyıl okutulduğu, bu derslerden aldığı notların ve ağırlıklı genel not ortalamasının belirtilmesi gerekir. (Kopya kabul edilmez)

3) İngilizce ve Türkçe derslerinin müfredat programı ve ders içerikleri

4) Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge

5) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait ÖSS/LYS sınav sonuç belgesi

6) Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları programa kabul edilmelerini sağlayan sınav sonuç belgelerini (YÖS, TCS, SAT vb.) sunmak zorundadır

 

II) Yurt Dışı Başvurular İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt (Türkiye Dışındaki Üniversitelerden Yapılacak Başvurular)

İbraz edilecek belgeler Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir.

1) Online başvuru formu ( http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/yurtdisiyatay/basvuru/ adresinden 16 Temmuz - 16 Ağustos 2012 tarihleri arasında önkayıt yapılması gerekmektedir. )

2) Not belgesi (Transcript) öğrencinin son olarak okuduğu sınıfın aldığı ve alması gereken derslerin ders saatlerinin (ders+uygulama+laboratuar) ile kaç yarıyıl okutulduğu, bu derslerden aldığı notların ve ağırlıklı genel not ortalamasının belirtilmesi gerekir. (Kopya kabul edilmez)

3) İngilizce ve Türkçe derslerinin müfredat programı ve ders içerikleri

4) Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge

5) Kayıtlı oldukları programa kabul edilmelerini sağlayan sınav sonuç belgelerini (YÖS, TCS, SAT vb.) sunmak zorundadır.

6) Adayın ayrılacağı Yükseköğretim Kurumunu (Üniversite) tanıtan dokümanlar

 

G) Bölümlerin Taban Puanları

ÖSS/LYS taban puanları için tıklayınız.

 

 

 

Öğrenci Affına İlişkin Duyuru Genç Girişimciler ARI Çekirdek Yarışması ile Ödüllendirildi

İTÜ'den mezun olmak cep yakıyor

İTÜ'de öğrenci olmak: öğrencilere sorduk

Dikkat: İTÜ'de dersi geçme koşulunu sağlasanız bile geçemeyebilirsiniz

Uzaktan eğitimde Microsoft Teams dönemi

Irregular öğrenciler için yurtta kalma kısıtlaması