Öğrenci Affına İlişkin Duyuru

6353 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN DUYURU

 6353    sayılı 4/7/2012 tarihinde kabul edilenBAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunun Geçici 63. Maddesiyle 2547 sayılı kanuna ek yapılmış ve öğrenci affı konusunda tekrar düzenlemeye gidilmiştir.

Buna göre; 6111 sayılı kanunla değişik 2547 sayılı kanunun geçici 58. Maddesinden süresi içinde başvurmamaları nedeniyle yararlanamayanlar, Uluslararası Ortak Lisans Programları çerçevesinde öğrenim görenler dâhil,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne  başvuruda bulunmaları hâlinde Geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

Af başvurularının birinci adımı, 19 Temmuz 2012 Perşembe günü İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinden www.sis.itu.edu.tr  adresinden ilan edilecek olan “af başvuru formu” doldurulmak  süretiyle on-line olarak yapılacaktır. Bu başvurudan sonra ikinci adım ise, 23 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, af başvuru formunda belirtilen belgelerle birlikte ŞAHSEN başvuru şeklinde olacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Ancak, 2012-2013 Güz yarıyılına intibak etmek isteyen adaylar, 31 Ağustos 2012 tarihi saat 17.00 a dek İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurularının her iki aşamasını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar. 

Bu tarihlerden sonra başvuru yapan adayların intibak işlemleri takip eden dönemlerde değerlendirilecektir.

 

Adayların kabul ve intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan/yayınlanacak olan kararlar doğrultusunda ve  İTÜ Senatosunca kabul edilen ve web sayfasında yayımlanmakta olan “6111 SAYILI AF KANUNU’NUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR”a uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 

 

 

İTÜ Öğrenci Dekanlığı / İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

12 Temmuz 2012

 

 

 İTÜ'den Alternatif Enerjili Araçlar Yarışlarında İki Başari 2012-2013 Üniversitelerarası Yatay Geçiş Başvuruları

İTÜ'den mezun olmak cep yakıyor

İTÜ'de öğrenci olmak: öğrencilere sorduk

Dikkat: İTÜ'de dersi geçme koşulunu sağlasanız bile geçemeyebilirsiniz

Uzaktan eğitimde Microsoft Teams dönemi

Irregular öğrenciler için yurtta kalma kısıtlaması