89 Rektörden Gazze İçin Ortak Bildiri

İçlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARACA'nın da bulunduğu 89 Rektör Gazze'de yaşanan olaylar hakkında ortak bildiri yayınladı. Katliama dur demek için harekete geçen rektörler, İsrail'e tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında ortak açıklama yapan Türkiye'deki 89 üniversitenin rektörü, ortak bir kamuoyu açıklaması yaptı.

Rektörler, aldıkları kararları sıraladı:

KAMUOYUNA DUYURU

"Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu katliama karşı bütün dünya kör ve sağır gibi davranıyor. İsrail Yönetimi,muhakeme yeteneğini kaybetmiş ve namlunun hedefine çocukları koyarak zalimce saldırıyor. İslam dünyasının mübarek Ramazan ayında, Gazze'de, iftarlar bomba seslerinin eşliğinde keder, acı ve gözyaşları ile açılıyor. Maalesef, zalime ve zulme göz yuman herkes bu vahşetin paydaşı oluyor.

Bütün dünyanın, özellikle de İslam Dünyasının, Müslüman kardeşlerimizi ve İslami değerlerimizi hedef alan İsrail Yönetiminin eylemlerine karşı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde ortak bir tavır ve duruş sergileme zorunluluğu bulunmaktadır. İsrail Yönetimi, bu hain saldırılarla hiçbir sonuca ulaşamayacaktır. Ancak; insanlık bu zulme sessiz kaldıkça ve göz yumdukça, hayatını kaybeden çocukların hikâyelerini daha çok dinleyecektir.

Aşağıda imzası bulunan Türkiye Üniversiteleri Rektörleri olarak; işgalci İsrail Yönetiminin, 8 Temmuz 2014 tarihinde Gazze Şeridi'ne yönelik olarak başlatmış olduğu hava ve devamında kara saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Aralarında masum çocuk ve kadınların da bulunduğu üç yüz elliden fazla sivil Filistinlinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin yaralandığı, Uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı saldırıları nefretle telin ediyoruz.

İşgalci İsrail Yönetiminin bu saldırısı ilk değildir ve uluslararası hukukun açıkça bir kez daha ihlalidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, ABD, AB ve Arap Yönetimlerinin önemli bir kısmının bu süreçteki açık destekleri, İsrail'in daha da saldırganlaşmasının temel nedenidir. Uluslararası toplum, İsrail'in insanlık ve savaş suçu olan bu politikalarına göz yummaktadır. Oysa bölgesel ve uluslararası aktörlerin; işgalci İsrail Yönetimine karşı açık tavır alarak, sonuç odaklı baskı politikaları uygulamaları beklenmektedir.

Ayrıca uluslararası nizamı koruma misyonu olan, ancak bu konuda başarısızlığı birçok kez teyit edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, bu saldırılardan dolayı İsrail'i kınayan ve yaptırımlar öngören bir kararı en kısa zamanda kabul etmesi ve uygulamaya koyması uluslararası kamuoyunca beklenmektedir. Birleşmiş Milletlerin; İsrail Yönetimi aleyhine onlarca kararı olmasına rağmen, BM kararlarını uygulamayan İsrail Yönetimine hiçbir yaptırım uygulamaması ise son derece düşündürücüdür.

Türkiye Üniversiteleri Rektörleri olarak;

• Gazze'deki zulme karşı ulusal ve uluslararası platformda kamuoyu oluşturma konusunda her türlü sorumluluğu alacağımızı,

• Gazze'deki kardeşlerimize destek olmak için ülke çapında tüm üniversitelerimizde destek ve yardım kampanyaları başlatacağımızı,

• Gazze'de hayatını kaybeden ve yaralanan mağdurlar için İsrail Yönetiminin tazminat ödemesi için tüm hukuki yolları kullanacağımızı,

• Katliam emrini veren ve uygulayanların, uluslararası hukuk nezdinde hesap vermelerinin ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızı,

• Gazze'ye yönelik hukuksuz abluka ve işgalin kaldırılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçireceğimizi,

• İşgal edilmiş öz vatanlarında cezaevi hayatı yaşayan kardeşlerimizin, Başkenti Kudüs olan Bağımsız Filistin Devleti kurulması taleplerini desteklediğimizi,

• Gazze'deki kardeşlerimize uygulanan bu insanlık dışı katliam bitinceye ve Gazze ablukası kalkıncaya kadar, İsrail Yönetiminin katliamını kınamayan İsrail'deki üniversitelerle; her türlü akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi sonlandıracağımızı,

• İsrail Yönetiminin katliamına karşı tepki koyan, sesini yükselten, protesto eden İsrail Üniversiteleri ve Musevi Bilim insanlarıyla ise her türlü akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi devam ettireceğimizi, katliamı sonlandırma ve barış için yapacakları her türlü girişimlerine destek vereceğimizi,

• Kendileri; ülkelerinin dışında barış ve huzur içinde yaşarken, kendi vatanlarında acı çeken ve hayatını kaybeden Filistinli mazlumlar için, İsrail Yönetimine tepki koyan Musevi Cemaatlerine ve vatandaşlarına her türlü desteği vereceğimizi,

kamuoyuna deklare ederken;

Siyonist İsrail Yönetiminin saldırılarında hayatını kaybeden Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Üniversiteleri Rektörleri:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç,

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek,

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca,

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer,

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan,

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas,

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan,

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ethem Tolga,

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet,

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Demir, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat,

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Bezmialem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Tüzgen,

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. Rektörü Prof. Dr. Musa Duman,

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın,

Konya Necmettin Erbakan Üniv. Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker,

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç,

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü,

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan,

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin,

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam,

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer,

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş,

Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ,

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu,

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Jale Saraç,

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz,

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel,

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli,

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. S. Bedii Omay,

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Torlak,

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan,

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Okur,

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman,

Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Ersoy,

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz,

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar,

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal,

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Salih Güder,

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniver. Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek,

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç,

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan,

Atatürk Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hikmet Koçak,

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı,

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. İbrahim Savaş, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan,

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu,

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik,

Şırnak Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ali Akmaz,

Iğdır Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İ. Hakkı Yılmaz,

Ardahan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,

Yalova Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Niyazi Eruslu,

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mahmut Doğru,

Batman Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, Osmaniye Korkutata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen,

Niğde Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Adnan Görür,

Sinop Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Recep Bircan,

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman,

Gaziantep Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yavuz Coşkun,

Erzincan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İlyas Çapoğlu,

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç,

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kerem Alkın,

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman,

Süleymanşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ekiz,

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın,

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güvenç,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen,

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Fatih Karaaslan

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Alkan

Kaynak: Haber7

İTÜ 2014 Girişliler Hoş Geldiniz! Dökümanı İTÜ Mezunları bu sene de Rektör Mehmet Karaca'yı protesto etti

İTÜ yurtlarında bu dönem neler oldu?

İTÜ'de finaller başka: Havuzda ayva ve VPN ayarı

Günlerden İTÜ'250

Seçim 2023: İTÜ'lüler ikinci turda hangi adaya oy verdi?

İTÜ'de final sınavları online olacak