Rektörlükten Bütünleme Sınavları ile ilgili açıklama

Sevgili Öğrencilerimiz,  


Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulanma kararı alınan “Bütünleme” sınavı, üniversitemiz akademik takviminde ilk kez 2012-2013 Güz döneminde uygulanacaktır. Final sınavlarının başladığı bu günlerde öğrencilerimizde bütünleme sınavlarının uygulanması konusunda birçok belirsizlik oluştuğu görülmektedir. Bu nedenle aşağıdaki açıklamaların göz önünde bulundurulması öğrencilerimizin yararına olacaktır:


1) Bütünleme sınavı, öğrencilerimiz için ikinci bir final sınav hakkı değildir. Her isteyen öğrenci bütünleme sınavına giremeyecektir.

2) Üniversite Yönetim Kurulunun aldığı karar uyarınca, bütünleme sınavlarına sadece dönem sonu başarı notu FF olan öğrencilerimiz  (lisansüstü programlarımız için FF, DD ve DC dahil olmak üzere) girme hakkına sahip olacaklardır.

3) Üniversitemiz yönetmeliklerine göre final sınavına girmeyen öğrencilerin ders başarı notu FF olur şeklinde bir kural yoktur. Ders başarı notunun belirlenmesi, Öğretim Üyeleri ve Ders Koordinatörünün takdirindedir ve itiraz mercii Fakülte Yönetim Kurullarıdır.

4) Bütünleme sınavlarından sonra öğrencilerin alabilecekleri harf notu için bir sınır bulunmamaktadır. 

5) Yılsonu başarı harfinin belirlenmesinde esas alınan ağırlıklar, her ders için dönem başında öğretim üyeleri tarafından duyurulmakta ve bölüm başkanlıklarına teslim edilmektedir. Öğretim üyelerimiz, ders başarı tablosunu uygulamakla yükümlüdürler ve başarı notuna yapılan itirazlarda ders başarı tablosu ve sınıf başarı notları esas alınmaktadır.

6) Bütünleme sınavı yapılmayacak dersler ayrıca duyurulmaktadır. www.sis.itu.edu.tr adresindeki duyurular takip edilebilir. 

7) Öğrencilerimizin yılsonu başarı notunun FF olduğu derslerin bütünleme sınav programı, öğrenci bilgi sistemi (www.sis.itu.edu.tr) içerisinde ayrıca duyurulacaktır. Öğrencilerimizin bütünleme sınav listesindeki eksiklikleri, ders Öğretim Üyelerine, Ders Koordinatörlerine ve Dekanlıklara zamanında bildirmeleri önemlidir.  

Tüm Öğrencilerimize yılsonu sınav döneminde başarılar dilerim.

Prof. Dr. Mehmet KARACA 
REKTÖR

FeedBack'in v2.0 versiyonu çıktı : İTÜ Tabanlı İletişim Programı Dünyada ilk kez İTÜ'de özel bir yağ üretildi

Rektör Koyuncu'dan sosyal medyada engel operasyonu

İTÜ'de balık istifi yurt düzeni

İTÜ lisansüstü öğrencisi Bahtiyar Can Karamanlı vefat etti

İTÜ'lülere derslerde yardımcı olacak tablet önerileri

YKS'de dereceye girenlere İTÜ'den burs ve başarı ödülleri