Yıldız
Son 180 günde 0 haber

İTÜ Geliştirme Vakfı burs başvuruları 15 Ekim'e kadar devam edecek

İTÜ Geliştirme Vakfı, 2019 yılı itibariyle İTÜ lisans öğrencilerine burs sağlayacağını bildirdi. Bu yıl ilki verilecek olan burslar için 15 Ekim'e kadar başvuru alacak olan vakıf, öğrencinin başarı ve ihtiyaç durumunu öncelikli kriterler olarak belirleyeceğini bildirirken öğrencilere "Öğrenim Bursu" ve "Teşvik Bursu" olmak üzere 2 farklı burs imkanı tanıyor.

Öğrenim bursu nedir?

Öğrenim bursu, İTÜ’de lisans eğitimine başarılı bir şekilde devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burstur. Burs, bir öğrenim yılı (9 ay) boyunca aylık 500 TL olarak sağlanır. Bu burstan faydalanmak isteyen öğrencilerde aranan ana koşul genel not ortalamasının (GPO) 2,50’nin üstünde olması. Vakfın burs sağlamak için baktığı diğer kriterler ise şu şekilde;

 • İstanbul Teknik Üniversitesi kayıtlı öğrencisi olmak
 • Maddi olanaklarının öğrenimini sürdürebilmesi için yetersiz olması ve bu nedenle desteğe ihtiyacının bulunması,
 • Öğrenimini başarı ile sürdürmesi, GPO 2,5 üzerinde olması,
 • İTÜ Disiplin cezası almamış olması,
 • İTÜ yabancı dil hazırlık okulunun bir yılda başarı ile tamamlanmış olması

Hazırlık sınıfı öğrencileri için diğer koşullar aynı olmakla beraber başarı durumu şartı İTÜ’ye kayıt yaptıranlar arasında LYS puanıyla en yüksek ilk 1000 kişinin arasında olmasıdır. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle cezalandırılması halinde (uyarma cezası dışında) bursları kesilir.

Başvuru için gerekli evraklar

Bursa başvuru yapabilmek için teslim edilmesi gereken evraklar aşağıda verilmiştir.

 • Ara sınıf öğrencilerinin genel not ortalamasını gösteren fakültesinden onaylı not dökümü belgesi (transkript)
 • Fakülteden alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’, (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren ‘Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi’
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraf arkasına ad-soyad yazılacaktır)
 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet internet sitesinden alınabilir)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

                   - Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu

                   - Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi

                   - Emekliler için aylık maaşı gösterir belge

                   - Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (İlgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir)

                   - Anne-baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi (e-devlet internet sitesinden alınabilir)

Burs başvuru formu için tıklayınız.

Teşvik bursu nedir?

Teşvik bursu, üniversite yerleştirme sınavı sonucunda ilk 1000’e girmiş olup İTÜ’yü tercih etmiş olan İTÜ lisans öğrencilerine sağlanan burstur. Teşvik bursu almaya hak kazanan öğrenciler, genel not ortalamaları (GPO) 3,00’ın altına düşmemesi koşuluyla öğrenim hayatları boyunca burstan faydalanırlar. Burs, her yıl 9 aylık süreyle sağlanmaktadır.

Birinci sınıflar için gerekli koşullar merkezi sınav sistemi bilgilerine göre kararlaştırılırken ikinci sınıftan itibaren burslar, vakıf yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirilmektedir.

Teşvik bursunda başka bir koşul aranmamaktadır.

İTÜ Geliştirme Vakfı bursları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

İTÜ'de sınıf yetersizliğinden birçok ders yapılamıyor Yine yeni yeniden: Vadi Yurtları Yemekhanesi tekrar kapatıldı

Olaylı gecenin ardından Rektör Koyuncu'dan açıklama

MED'de olaylı gece: Öğrenciler ve güvenlikler karşı karşıya

İTÜ eski rektörünün aracıyla kampüse girişi engellendi

İTÜ Geliştirme Vakfı burs başvuruları 29 Ekim'e kadar devam ediyor

QS World University Ranking 2022 dereceleri açıklandı