Mert Kaan
Son 180 günde 5 haber

Yükseköğretim kurulu sonunda açıklama yaptı

Ülkemizde yaşanan ve on ili doğrudan etkileyen depremler sonrası ikinci bir karara kadar üniversitelerin yaza kadar tatil edilmesi, ardından bahar döneminin uzaktan eğitim ile devam edeceği yönünde kararlar yetkili kurumlarca yeterli detay verilmeden açıklanmıştı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar 17 Şubat 2023 tarihli açıklamasıyla bahar döneminde üniversiteler hakkında alınan kararları açıkladı.

Alınan kararlar şu şekilde:

1. 2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin yükseköğretim kurumlarının yetkili kurumlarınca alınacak kararlarla 20.02.2023 tarihinden itibaren başlatılabilmesine,

2. Yüksek öğretim kurumlarımızın her bir diploma programlarında yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar kapsamında altıncı maddedeki yüzde otuz kısıtı dikkate alınmaksızın ilgili programın gerekli bilgi beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alınarak çevrimiçi eşzamanlı veya çevrimdışı eşzamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerini kullanmalarına,

3. Eğitimlerine yükseköğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve yönetmeliği uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine,

4. Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerin deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapma, bilişim desteği sağlama ve ortak çalışmalar yapmak üzere aşağıda anılan üniversiteler ile eşleştirmelerine,

 a. İnönü Üniversitesi Ankara Üniversitesi ile,

 b. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile,

 c. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gazi Üniversitesi ile,

 d. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Erciyes Üniversitesi ile,

 e. Adıyaman Üniversitesi Atatürk Üniversitesi ile,

 f. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ile,

 g. İskenderun Teknik Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi ile,

 h. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eskişehir Osmangazi üniversitesi ile,

Özel öğrencilikle ilgili alınan kararlar:

5. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derecede yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden üçüncü maddede geçen uygulamalı eğitimde devam edecek olanların talep etmeleri halinde,

 a. Birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine,

 b. Bahar dönemi sonunda uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşülmesine,

 c. Kendilerinden eğitim ve öğretim ücreti talep edilmemesine,

Kayıt dondurmayla ilgili alınan kararlar:

6. Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumlarınca bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,

Öğrenim ücreti konusunda vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerle ilgili tavsiye kararlar:

7. Vakıf yükseköğretim kurumlarımızın depremden etkilenen illerde birinci dereceden yakını vefat eden veya birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerinin ödenmemiş bahar dönemi taksit ödemelerinin güz dönemine kadar ertelemeleri ve eğitim öğretim ücretleri, burs ve barınma ihtiyaçları konularına ayrıca kolaylık sağlamalarına,

2022-2023 Sınavlarına Katılamayan Öğrencilerle İlgili Alınan Kararlar:

8. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerden 6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders gibi sınavlar ile lisansüstü programlarda yeterlilik veya test sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavların ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına,

karar verilmiştir.

Nisan ayında her şey değişebilir

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar konuşmasının hem başında hem sonunda nisan ayında yeniden değerlendirme yapılacağını, elverişli olması durumunda yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu hibrit eğitime geçilebileceğini belirtti.

“Baştan net bir şekilde dile getirmek gerekir ki nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek şartlar elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecektir.”

Özetlemek gerekirse

Bahar dönemi nisanda tekrar gözden geçirilecek şekilde 20 Şubat 2023 tarihinde uzaktan eğitimle (uygulamalı programlar yüz yüze) başlıyor. Depremden etkilenen bölgedeki üniversiteler eşleştirilen üniversiteler yardımı ile eğitime devam edecek. Depremden etkilenen uygulamalı eğitim programındaki öğrenciler istekleri doğrultusunda eğitimlerine ikametgahının bulunduğu yerdeki üniversitelerde devam edebilecek. Öğrenciler isterlerse bu dönem kayıt dondurabilecek. Vakıf üniversiteleri depremden etkilenen öğrencilere kolaylık sağlayacak. Son olarak sınavlara girememiş öğrenciler belirlenen ileri bir tarihte sınavlara girebilecek.

 

Öğrencilerin istediği yine olmadı

Uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber öğrenciler bu durumun eğitimlerine engel yaratan bir unsur olduğunu birçok kez dile getirmiş ve ulaşabildikleri her mecradan bu karardan dönülmesi konusunda isteklerini belirtmişlerdi. arı24 olarak biz de bu tepkileri birçok kez haberleştirmiştik.

Üniversitelerde online eğitime geçişe tepki büyüyor

İTÜ Birlik’in de bulunduğu üniversitelerin mezun derneklerinden uzaktan eğitime ortak tepki

Üniversiteler hibrit eğitime geçiyor: İTÜ’den hala ses yok

Ancak alınan kararlar göz önünde bulundurularak öğrencilerin seslerinin duyulmadığı veya duymazdan gelindiği söylenebilir. Öğrenciler olarak ülkemizin bulunduğu durumun farkındayız fakat eğitimin ülkemizin geleceği ve feda edilemeyecek kadar değerli olduğu kanısındayız.

 

İTÜ’lüler deprem bölgelerine yardım için seferber oldu İTÜ öğrencileri ve akademisyenlerinden uzaktan eğitime ortak tepki

YÖK’ün yüz yüze kararı sonrası öğrenciler nasıl oy kullanacak?

YÖK'den yüz yüze eğitim kararı

YÖK vizeler "online" yapılacak dedi, İTÜ'den açıklama bekleniyor

İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde yenilikler: Futbol sahası kullanıma açıldı ve sosyal binanın temeli atıldı

İTÜ’lüler ders borsasından şikayetçi